ΠΟΓΕΔΥ: Η Μεγάλη Εβδομάδα των Βιοκαλλιεργητών και Βιοκτηνοτρόφων

06 April 2017

ΠΟΓΕΔΥ: Η Μεγάλη Εβδομάδα των Βιοκαλλιεργητών και Βιοκτηνοτρόφων

Με ειρωνικά σχόλια υποδέχθηκε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) την κατά το ήμισυ ακύρωση της προκήρυξης του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες», καθώς σε ανακοίνωσή της σημειώνει πως «ανακοινώθηκε πανηγυρικά ότι ακυρώνονται και θα επαναπροκηρυχθούν οι Δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 που αφορούν τη βιολογική κτηνοτροφία (νεοεισερχόμενους και “παλιούς” αντίστοιχα) ενώ για τους βιοκαλλιεργητές υποψηφίους των Δράσεων 11.1.1 και 11.2.1 το “χαρμόσυνο άγγελμα” είναι ότι κατά πλειοψηφία απορρίπτονται και ουσιαστικά θα εισέλθουν μόνο αυτοί που έχουν αγροτεμάχια σε περιοχές NATURA. Το συγκεκριμένο κριτήριο, χρησιμοποιούμενο αποκλειστικά ως ο μοναδικός “κόφτης”, λειτουργεί λάθος και ενάντια στην ίδια τη φύση του ίδιου του Μέτρου 11. Καλλιεργητές που έχουν επενδύσει χρόνια στη Βιολογική Γεωργία, έχουν τεχνογνωσία και προσφορά στο περιβάλλον και στην εθνική οικονομία, ουσιαστικά αποβάλλονται αφού δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα, ευρισκόμενοι με μια τεράστια ζημιά».

Οι Γεωτεχνικοί λένε πως ό,τι κι αν είπε κι έγραψε η ΠΟΓΕΔΥ και άλλοι φορείς από τον Σεπτέμβριο 2016 επιχειρώντας να συμβάλει στον διάλογο, δεν ελήφθησαν υπόψη. Και κατηγορούν την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ για άκρατο λαϊκισμό, υπεραπλούστευση, αλαζονεία και για ανεξήγητες «έως τα όρια του υπόπτου» εμμονές.

Η ανακοίνωση καταλήγει: «Αυτό που μπορούμε να πούμε στους φίλους βιοκαλλιεργητές και βιοκτηνοτρόφους είναι αφενός κουράγιο για την πρόωρη και μακρά Μεγάλη Εβδομάδα και να μην υποστείλουν τη σημαία του αγώνα»…

06 April 2017
Banner