ΠΟΓΕΔΥ: Η χρηματοδότηση Γεωργικών Συμβούλων απευθύνεται μόνο σε φορείς

03 August 2021

ΠΟΓΕΔΥ: Η χρηματοδότηση Γεωργικών Συμβούλων απευθύνεται μόνο σε φορείς

Παρέμβαση σχετικά με την εξαγγελία του ΥΠΑΑΤ για το Μέτρο 2.1 για τους Γεωργικούς Συμβούλους κάνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Με επιστολή της προς την ηγεσία του Υπουργείου επισημαίνει ότι με την ΚΥΑ που υπογράφηκε πρόσφατα θα χρηματοδοτούνται μόνο πιστοποιημένοι φορείς παροχής γεωργικών συμβουλών, ενώ οι μεμονωμένοι γεωργικοί σύμβουλοι θα έχουν μοναδική διέξοδο να απασχοληθούν με "μπλοκάκι" ή ως υπάλληλοι σε αυτούς.

Να σημειωθεί ότι ως Γεωργικοί Σύμβουλοι έχουν πιστοποιηθεί και αρκετοί δημόσιοι υπάλληλοι γεωτεχνικοί.

Στην επιστολή της η ΠΟΓΕΔΥ αναφέρει:

Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ,

Δόθηκε πρόσφατα στην δημοσιότητα η 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Β σχετικό) με την οποία καλούνται όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα (κυρίως Γεωτεχνικοί) να συμμετάσχουν στην διαδικασία για την πιστοποίηση και την εγγραφή τους στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Και σε αυτή την πρόσκληση, όπως και στην προηγούμενη, καθορίζεται  (άρθρο 1.1) ότι δικαίωμα πιστοποίησης και εγγραφής στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων έχουν και οι Δημόσιοι Υπάλληλοι του στενού και ευρύτερου τομέα, τις οποίες μάλιστα "συμβουλές" θα παρέχουν στο πλαίσιο των Υπηρεσιακών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους!!!

Εν ολίγοις, κάποιος που δεν ξέρει πολλά, μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι ένας γεωργός θα μπορεί να αποταθεί σε μία Δημόσια Υπηρεσία (π.χ. σε μία ΔΑΟΚ) για να πάρει πιστοποιημένες συμβουλές για "Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία" ή σε μία άλλη (π.χ. ΤΑΑΕ) για τον "Εκσυγχρονισμό εκμεταλλεύσεων - Βελτίωση βιωσιμότητας/ ανταγωνιστικότητας". Μάλιστα, λόγω της φύσης και λειτουργίας του υπο-Μέτρου 2.1«Χρήση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στο Γεωργικό Τομέα», θα μπορεί να επωφεληθεί από αυτές διπλά καθώς πέραν της πρακτικής ωφέλειας για την  ουσία των συμβουλών θα έχει και άλλα ευεργετήματα από την "μοριοδότηση" του για συμμετοχή σε κάποια προγράμματα, μέτρα, δράσεις, κ.λ.π. Αυτό συμβαίνει όμως; Όχι φυσικά, γιατί στην Ελληνική δυστοπική πραγματικότητα δεν ισχύει το κατά τον αρχαίο Έλληνα τραγωδό Σοφοκλή "όπως θα έπρεπε να είναι", αλλά το νεοελληνικό "ότι να ναι". Μάλιστα φρονούμε ότι δεν μας σώζει ούτε καν ο «από μηχανής Θεός» του επίσης τραγωδού Ευρυπίδη, καθώς όλα είναι γονατογραφήματα, ευχολόγια και άνευ αντικειμένου μέτρα και μητρώα.

Όπως είπαμε και στο με αρ. 1441/28-4-2021 έγγραφό μας, η Oμοσπονδία μας εξ αρχής είχε διαφωνήσει με την αναγκαιότητα οι συνάδελφοι Γεωτεχνικοί του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, να κάνουν ιδιαίτερη εκπαίδευση προκειμένου να πιστοποιηθούν ως "Γεωργικοί Σύμβουλοι". Αυτό το είχαμε ζητήσει με το με αρ. 1229/23-11-2018 έγγραφό μας από τον Υπουργό κ. Αραχωβίτη, υποστηρίζοντας το αυτονόητο, πως δηλαδή οι Γεωτεχνικοί Δ.Υ. είναι φύση και θέση Γεωργικοί Σύμβουλοι και ως τέτοιοι πρέπει να αντιμετωπίζονται. Ως Ομοσπονδία όμως δεν κρατήσαμε αρνητική στάση και παρακινήσαμε τους Συναδέλφους μας να συμμετέχουν και να "πιστοποιηθούν". Αυτό έγινε αποδεκτό μαζικά από τους Γεωτεχνικούς Δημοσίους Υπαλλήλους και τώρα ένα μεγάλο μέρος των πιστοποιημένων Γεωργικών Συμβούλων είναι υπάλληλοι του στενού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Όμως φευ, άνθρακες ο θησαυρός! Τόση φασαρία, τόση άσκοπη επιπλέον εκπαίδευση, τέτοια σπατάλη χρόνου και κονδυλίων για την "πιστοποίηση" των Δημοσίων Υπαλλήλων πάνε χαμένα καθώς ουσιαστικά πουθενά δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η εκπαίδευσή τους γιατί έτσι αποφασίζετε και πράττετε. Κανένας Δημόσιος Φορέας δεν πρόκειται επί του πρακτέου να παρέχει πιστοποιημένες συμβουλές και η πρόβλεψη που λέει ότι θα γίνει "στο πλαίσιο των Υπηρεσιακών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων" είναι καινό γράμμα. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και από την πρόσφατη ΚΥΑ που υπογράψατε σχετικά με το πρόγραμμα και το οποίο θα χρηματοδοτεί μόνο πιστοποιημένους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών όλης της χώρας, για την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Γεωργούς. Πού μέσα σε αυτή την ΚΥΑ προβλέπεται η χρηματοδότηση μεμονωμένων Γεωργικών Συμβούλων; Γιατί είναι επιλογή σας τα χρήματα να κατευθυνθούν μόνο σε Φορείς και όχι σε νέους Επιστήμονες Γεωτεχνικούς, αλλά και τις άλλες προβλεπόμενες ειδικότητες, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν τις συμβουλές ως ελεύθεροι επαγγελματίες επιστήμονες και πρέπει να δοθούν σε Φορείς οι οποίοι θα παίρνουν με "μπλοκάκι" ή ακόμη και με στενή υπαλληλική σχέση αυτούς τους επιστήμονες αντί πινακίου φακής; Μήπως γιατί η πίττα των 80 εκατ. ευρώ είναι αρκετά μεγάλη και την έχουν υποσχεθεί κάποιοι σε συγκεκριμένους;

Το Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις αποσκοπεί στην υποστήριξη των Γεωργών μέσω της παροχής εξατομικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τη βελτίωση των Οικονομικών και Περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησης, χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά οι ίδιοι και αυτό υποστηρίζουμε ότι μπορεί να γίνει από όλους τους νέους Γεωτεχνικούς Συναδέλφους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά και Υπάλληλοι σε Φορείς και όχι αποκλειστικά και μόνο από Φορείς. Ιδανικά φυσικά θα έπρεπε να μπορούσε να γίνει και από τους Γεωτεχνικούς του Δημόσιου Τομέα αμισθί, αλλά έχετε φροντίσει όπως προαναφέραμε, να αποψιλώστε τις Γεωτεχνικές Δημόσιες Υπηρεσίες από τις αρμοδιότητες Γεωργικής ανάπτυξης μέχρι του σημείου να είναι ουσιαστικά απαγορευτικό σε ένα Δημόσιο Υπάλληλο να δώσει οποιαδήποτε έγγραφη συμβουλή.

Ποια όμως είναι η πρότασή μας τελικά; Επιθυμούμε και απαιτούμε την σαφή, ξεκάθαρη και ενεργή συμμετοχή και εμπλοκή μας στο υπο- μέτρο 2.1 και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους σας. Πώς; Σας το έχουμε αναπτύξει αναλυτικότητα στην τελευταία με αρ.:1441/28-4-2021 επιστολή μας την οποία και επισυνάπτουμε ως αναπόσπαστο συνημμένο της παρούσης σε περίπτωση που διέλαθε της προσοχής σας.

Κύριε Υπουργέ

Κύριε Υφυπουργέ

Με λίγα λόγια επιθυμούμε η εμπλοκή μας να γίνει με την μορφή αμειβόμενου αξιολογικού και Ελεγκτικού Μηχανισμού, κάτι που εν μέρει γίνεται στους νέους Αγρότες και στα Σχέδια Βελτίωσης και όχι φυσικά ως κατ' εξαίρεση υπάλληλοι των "Φορέων" που βοηθήσατε να στηθούν. Όπως είπαμε και στην προαναφερόμενη επιστολή και επαναλαμβάνουμε "ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς", καθώς επιθυμούμε και επιλέγουμε τον ξεκάθαρο και έντιμο ρόλο του Δημόσιου Ελεγκτικού Μηχανισμού και όχι μεσοβέζικες διαπλεκόμενες λύσεις!

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία και συνεργασία.

03 August 2021
Banner