ΠΟΓΕΔΥ: Ανεπαρκές το εκπαιδευτικό υλικό για υποψήφιους Γεωργικούς Συμβούλους

21 February 2020

ΠΟΓΕΔΥ: Ανεπαρκές το εκπαιδευτικό υλικό για υποψήφιους Γεωργικούς Συμβούλους

Την αντίθεσή της για το εκπαιδευτικό υλικό με βάση το οποίο εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται οι υποψήφιοι Γεωργικοί Σύμβουλοι με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning), στο πλαίσιο της λειτουργίας του Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, εκφράζει με ανακοίνωσή της η ΠΟΓΕΔΥ.

Η Ομοσπονδία των Γεωτεχνικών του Δημοσίου, επισημαίνει ότι για το υλικό αυτό δεν υπήρξε καμία αξιολόγηση ή συνεργασία με την επιτροπή που έχει συστήσει το Υπ.Α.Α.Τ., στην οποία συμμετείχαν υπηρεσιακοί υπάλληλοι, Πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., «με αποτέλεσμα το εκπαιδευτικό υλικό που αναρτήθηκε να είναι ακατάλληλο, πρόχειρο και ανεπαρκές για την πιστοποίηση των Γεωργικών Συμβούλων».

Κατά την ΠΟΓΕΔΥ το εκπαιδευτικό υλικό θα έπρεπε να δίνει βαρύτητα στις διαδικασίες και την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών και σ’ αυτά που θα κληθεί ο Σύμβουλος να εφαρμόσει στην πράξη. Θα μπορούσε δε να συνοδεύεται και από νέα γνώση, συμπληρώνοντας έτσι τη γνώση που αποκτήθηκε μέσω των σπουδών των υποψήφιων.

Αντιθέτως, λένε οι Γεωτεχνικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι, το εκπαιδευτικό υλικό στο μεγαλύτερο μέρος του αναλώνεται στην παράθεση ακαδημαϊκών γνώσεων και ορισμών, χωρίς ειρμό και συνέχεια, χωρίς ανταπόκριση στην αγορά και στις νέες επιστημονικές εξελίξεις, αναμασώντας επιλεκτικά γνώσεις που οι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη διδαχθεί στα πλαίσια των πανεπιστημιακών τους μαθημάτων, έχοντας μάλιστα εξεταστεί επ’ αυτών.

«Επισημαίνουμε ότι, με τον τρόπο αυτό, το εκπαιδευτικό υλικό χάνει μεγάλο μέρος της χρησιμότητάς του και δεν εκπληρώνει τον κύριο στόχο και σκοπό του που δεν είναι άλλος από την ενδελεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των υποψήφιων Γεωργικών Συμβούλων για τις επιταγές, τους όρους και τους κανόνες που θέτει το κανονιστικό πλαίσιο του Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την σωστή υλοποίηση και εφαρμογή του» καταλήγει η ΠΟΓΕΔΥ, καλώντας την πολιτική ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ. να συνεργαστεί με το ΓΕΩΤΕΕ ώστε να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο και άρτιο εκπαιδευτικό υλικό που θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην επιτυχία του θεσμού των Γεωργικών Συμβούλων.

21 February 2020
Banner