Πληρωμές 45 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

15 September 2015

Πληρωμές 45 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές συνολικού ύψους περίπου 45 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν από τις 7 Σεπτεμβρίου μέχρι και σήμερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης. Επίσης προγραμματίζονται για την τρέχουσα εβδομάδα πληρωμές για τα ακόλουθα μέτρα:
• Ολοκληρωμένη Διαχείριση Τεύτλων Έτους 2012 (ξεκίνησαν οι πληρωμές σε δικαιούχους των Νομών Καρδίτσας, Αλεξανδρούπολης, Πέλλας και Ημαθίας)
• Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αγροτών, Μ113
• ΟΠΑΑΧ (Δημόσια Έργα), Μ321 - Μ322 -Μ323
• Δημόσια έργα στον δασικό τομέα, Μ125-226
• Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, Μ123
• Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων, Μ123Α
• ΟΠΑΑΧ (Ιδιωτικά Έργα), Μ313 , Μ311, Μ312
• LEADER 41-421-431
• Τεχνική Βοήθεια, Μ511
• Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων, M132
• Γενετικοί Πόροι, Μ214
• Δασώσεις, Μ221
• Νέοι Αγρότες, Έτους 2009, Μ112
• Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης Κοινής Οργάνωσης Αγοράς, Μ144
• Σχέδια Βελτίωσης, Μ121
• Αλιεία
• Εκκρεμότητες ΑΕΕ 2012

15 September 2015
Banner