Πήρε ΦΕΚ το πλαίσιο ενισχύσεων του μέτρου για τους γενετικούς πόρους στην κτηνοτροφία

05 July 2016

Πήρε ΦΕΚ το πλαίσιο ενισχύσεων του μέτρου για τους γενετικούς πόρους στην κτηνοτροφία

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1994/1-7-2016) η Απόφαση που καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Σύμφωνα με την Απόφαση, αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών, Ομάδες Παραγωγών και Συνεταιρισμοί ή λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους δικαιούνται να ενταχθούν στην προαναφερόμενη Δράση.
Οι ενισχύσεις που θα δοθούν κυμαίνονται από 22 ευρώ το κεφάλι (προκειμένου για τις αίγες), έως 200 ευρώ το κεφάλι (προκειμένου για τα ιπποειδή), ενώ αξίζει να σημειωθεί πως από τη Δράση ενισχύονται και οι φυλές εγχώριων χοίρων.
Το ύψος των επιλέξιμων δαπανών διαμορφώνεται σε ετήσια βάση για κάθε χρόνο εφαρμογής του προγράμματος, ως εξής:
Βοοειδή Έως 40 ευρώ/ζώο/έτος
Αίγες Έως 22 ευρώ/ζώο/έτος
Πρόβατα Έως 22 ευρώ/ζώο/έτος
Χοίροι Έως 100 ευρώ/ζώο/έτος
Ιπποειδή Έως 200 ευρώ/ζώο/έτος

Οι φυλές που ενισχύονται
Σύμφωνα με το Άρθρο 4 της Απόφασης, γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής είναι όλη η χώρα, ενώ τομείς παρέμβασης: τοπικές - εγχώριες και προσαρμοσμένες φυλές ζώων, είναι:
ΒΟΟΕΙΔΗ: Βραχυκερατική, Κατερίνης, Συκιάς, Εγχώριος Βούβαλος, Ασπρόμαυρη, Ασπροκόκκινη, Ελληνική Κόκκινη, Ελληνική Ξανθόχρωμη
ΠΡΟΒΑΤΑ: Καραγκούνικη, Μυτιλήνης (Λέσβου), Σφακίων, Καρύστου, Φριζάρτα (Άρτας), Ορεινό Ηπείρου, Σερρών, Χίου, Κεφαλληνίας, Καλαρρύτικη, Πηλίου, Γλώσσας Σκοπέλου, Θράκης, Σκύρου, Κατσικά Ιωαννίνων, Σαρακατσάνικη, Άργους, Κύμης, Ζακύνθου, Φλώρινας - Πελαγονίας, Αγρινίου
ΑΙΓΕΣ: Σκοπέλου
ΙΠΠΟΙ: Σκύρου, Πηνείας, Μεσσαρά Κρήτης, Θεσσαλίας, Πίνδου
ΧΟΙΡΟΙ: Εγχώριος χοίρος
Σημειωτέον πως η ασπρόμαυρη και ασπροκόκκινη φυλή αγελάδων είναι προσαρμοσμένες ελληνικές φυλές που προέρχονται από φυλές αγελάδων Holstein.
Σύμφωνα με την απόφαση ισχύουν τα εξής:
Ορίζονται ως επιλέξιμες ενέργειες της Δράσης 10.2.1 τα ακόλουθα:
1. Η συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση - διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων, με ποσοστό στήριξης 100%.
2. Ο ατομικός έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των ζώων, με ποσοστό στήριξης 70%, εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν ελέγχους που διενεργεί ο ιδιοκτήτης.
3. Η ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού, με ποσοστό στήριξης 100%. Η ενημέρωση θα έχει τη μορφή θεωρητικής και πρακτικής ενημέρωσης των έμμεσα ωφελούμενων κτηνοτρόφων από την υλοποίηση της Δράσης του δικαιούχου και θα αφορά:
- Στη διάδοση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού
- Στη σωστή διαχείριση των ποιμνίων και αγελών
- Σε οργανωτικά θέματα για την εφαρμογή της Δράσης
Τα σεμινάρια και οι ημερίδες θα πραγματοποιούνται μέχρι τρεις φορές ανά έτος και ανά δικαιούχο και μπορούν να λάβουν μέρος και στα πλαίσια Ζωοτεχνικών εκθέσεων.
4. Ο γονοτυπικός έλεγχος των ζώων, με ποσοστό στήριξης 100%, ο οποίος γίνεται προκειμένου να εντοπισθούν τα γονίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση και αξιοποίηση της φυλής και να αποκλείονται από την αναπαραγωγή ώστε να μειωθεί η συχνότητα τους στον εκτρεφόμενο πληθυσμό.
Ο γονοτυπικός έλεγχος των ζώων της, παραγράφου 4 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, θα γίνεται με συγκεκριμένο ποσοστό γονοτύπισης ανά έτος εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό των ζώων, τη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης και τα ιδιαίτερα αναπαραγωγικά και γενετικά χαρακτηριστικά της φυλής.

Δικαιούχοι των Ενεργειών Στήριξης - Όροι επιλεξιμότητας
Δικαιούχοι των ενεργειών στήριξης είναι:
Αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και Ομάδες Παραγωγών, και Συνεταιρισμοί και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους.
Επιπλέον ισχύουν τα παρακάτω:
1. Η δράση εφαρμόζεται στις φυλές αγροτικών ζώων του Πίνακα του άρθρου 4 της παρούσας.
2. Η υλοποίηση της Δράσης, για την οποία ενισχύεται ο δικαιούχος, δεν πρέπει να χρηματοδοτείται και από άλλη εθνική ή κοινοτική πηγή.
Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ

05 July 2016
Banner