Πιστοποίηση από τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα για γεωργικά φάρμακα

12 May 2015

Πιστοποίηση από τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα για γεωργικά φάρμακα

Story Highlights

  • Εκπαίδευση στη χρήση γεωργικών φαρμάκων

Related Articles

Διαδικασία πιστοποίησης των αγροτών στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων ανακοίνωσε το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης. Η διαδικασία περιλαμβάνει παρακολούθηση εκπαιδευτικής διημερίδας, ή ημερίδας και γραπτή εξέταση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με σύστημα ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Οι διαδικασίες αυτές θα πραγματοποιούνται στις δομές του ΕΛΓΟ-Δήμητρα και σε περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου. Για την πιστοποίηση αυτή μοναδική επιβάρυνση που θα έχουν οι συμμετέχοντες είναι ένα παράβολο 25 ευρώ για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
Από την Τετάρτη 13 Μαΐου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βρίσκουν σχετικές πληροφορίες στις ιστοσελίδες του Υπουργείου και του ΕΛΓΟ, ή να επικοινωνούν με την διεύθυνση Κατάρτισης του ΕΛΓΟ και τις περιφερειακές εκπαιδευτικές και ερευνητικές του δομές.

12 May 2015
Banner