Πήρε ΦΕΚ ο νόμος «Επενδύω στην Ελλάδα», σημαντικές αλλαγές για ίδρυση επιχειρήσεων και ελέγχους

31 October 2019

Πήρε ΦΕΚ ο νόμος «Επενδύω στην Ελλάδα», σημαντικές αλλαγές για ίδρυση επιχειρήσεων και ελέγχους

Related Articles

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (τ.A/167/30-10-2019) ο νόμος 4635/2019 με τον τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» που, σύμφωνα με τους εισηγητές του, στοχεύει στη γρήγορη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ο νόμος ρυθμίζει θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, ενώ όπως έχουμε σημειώσει προβλέπει ότι η λειτουργία μεταποιητικών εγκαταστάσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης και όχι έγκρισης λειτουργίας (σύμφωνα με την μόνη κατηγοριοποίηση που θα ισχύει: Α1 ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, Α2 ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και Β τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον).

Επιπλέον παρέχεται στις αρμόδιες αρχές η δυνατότητα να αναθέτουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μελέτες ή την παροχή υπηρεσιών αναγκαίων για την εξέταση συγκεκριμένων αιτημάτων έγκρισης λειτουργίας. Θα μπορεί η αρμόδια Αρχή να εξουσιοδοτεί αναγνωρισμένους/διαπιστευμένους ιδιωτικούς φορείς/οργανισμούς να αναλαμβάνουν, πλήρως ή εν μέρει, τη διενέργεια ελέγχων των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι ελεγκτικές αρμοδιότητες θα μπορούν να ασκούνται και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία παραχωρείται η σχετική αρμοδιότητα από την εποπτεύουσα αρχή.

Το νόμο 4635/2019 μπορείτε να βρείτε εδώ.

31 October 2019
Banner