Πιο γενναίο και δίκαιο πρέπει να γίνει το Σχέδιο «Ηρακλής», λέει η ΓΣΕΒΕΕ

05 February 2020

Πιο γενναίο και δίκαιο πρέπει να γίνει το Σχέδιο «Ηρακλής», λέει η ΓΣΕΒΕΕ

Προκειμένου να ενημερωθεί η ελληνική κοινωνία και η επιχειρηματική κοινότητα για τις νέες ρυθμίσεις και επιπτώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Νόμου «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων», η ΓΣΕΒΕΕ ζήτησε ακρόαση από τις αρμόδιες επιτροπές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, παρουσία των θεσμοθετημένων οργάνων και φορέων που θα διαχειριστούν το σχέδιο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, «Ηρακλής».

Στην κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων & της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς κατέθεσε τις παρατηρήσεις και τα ερωτήματα της Συνομοσπονδίας προς το σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου (επισυνάπτεται η συνολική τοποθέτηση). Συνοπτικά, τα θέματα που τέθηκαν αφορούσαν:

- Προτεινόμενες ρυθμίσεις υπέρ των δανειοληπτών

- Προστασία της α’ κατοικίας

- Αξιολόγηση της λειτουργίας των εταιριών διαχείρισης (Funds)

- Διαφάνεια και λογοδοσία για τον τρόπο διαχείρισης και τιμολόγησης των κόκκινων δανείων

- Εφαρμογή διεθνών καλών πρακτικών

Αναμφίβολα, το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων ταλαιπωρεί τη χώρα εδώ και μια δεκαετία, έχει καλλιεργήσει στρεβλές στρατηγικές συμπεριφορές και έχει ουσιαστικά παραλύσει το τραπεζικό σύστημα και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ:

Οι λύσεις που απαιτεί η ελληνική οικονομία σήμερα δεν μπορεί να περιορίζονται στην επικέντρωση στη μια μόνο διάσταση του προβλήματος, που είναι οι τράπεζες, αδιαφορώντας για τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που θα μετατεθούν προς το μέλλον. Το σχέδιο «Ηρακλής» μπορεί και πρέπει να γίνει πιο γενναίο αλλά και κοινωνικά δίκαιο, υιοθετώντας έστω και τώρα δικλείδες ασφαλείας που θα αποτρέψουν την εμφάνιση αρνητικών φαινομένων.

05 February 2020
Banner