Πιέσεις στην κυβέρνηση για τους ελέγχους στην αγορά κρέατος

08 October 2018

Πιέσεις στην κυβέρνηση για τους ελέγχους στην αγορά κρέατος

Για ανυπαρξία επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος από τον Μάρτιο του 2018 και μετά κατηγορεί την κυβέρνηση ο βουλευτής Σερρών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Μιχάλης Τζελέπης. Με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Στ. Αραχωβίτη ο κ. Τζελέπης επισημαίνει προβλήματα που δημιούργησε η ΚΥΑ του περασμένου Μαρτίου που αποσκοπούσε στην πάταξη των ελληνοποιήσεων (ΚΥΑ 1384/41923/16-3-2018) και καθόριζε μέτρα σχετικά με την ιχνηλασιμότητα, την επισήμανση καθώς και την διενέργεια επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος.

Ο βουλευτής υπογραμμίζει ότι από τον Μάρτιο δεν λειτουργούν πλέον τα κλιμάκια ελέγχου, και ρωτά τον υπουργό αν θα προβεί σε τροποποίηση της ανωτέρω ΚΥΑ σχετικά με τη διαδικασία σύνθεσης των κλιμακίων ώστε να «ξεμπλοκαριστούν» οι έλεγχοι, αν θα ενισχυθεί το υπαλληλικό προσωπικό των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά και πώς εξελίσσεται η σύνδεση των επιχειρήσεων με το ΑΡΤΕΜΙΣ.

Πιο αναλυτικά, η ερώτηση έχει ως εξής:

«Τη στιγμή που η εγχώρια κτηνοτροφία καταρρέει, υπό το βάρος, κυρίως, του αθέμιτου ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει λόγω των παράνομων ελληνοποιήσεων στο κρέας, η παντελής ανυπαρξία επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος αλλά και η εφαρμογή των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος, εκ μέρους των υπευθύνων, αποτελούν μείζονα ζητήματα.

Συγκεκριμένα, κατά την ΚΥΑ 1384/41923/16-3-2018 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος καθώς και τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος» που τέθηκε σε ισχύ, ήδη, από τον Μάρτιο του 2018, σε κάθε Π.Ε. συνιστώνται κλιμάκια ελέγχου για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, της αγορά κρέατος, σύμφωνα με τις διατάξεις της.

Τα εν λόγω κλιμάκια είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ελέγχων, στις επιχειρήσεις εμπορίας ζώων, τα σφαγεία, τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, τα κρεοπωλεία κλπ., για την τήρηση ή μη, εκ μέρους τους, όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την προαναφερθείσα ΚΥΑ (ιχνηλασιμότητα και επισήμανση του κρέατος, εγγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Άρτεμις» κλπ.)

Σύμφωνα με πληροφορίες, προερχόμενες από τις αρμόδιες αρχές αλλά και την αγορά, ενώ, μέχρι και τον Απρίλιο του 2018, με την καταργηθείσα ΚΥΑ 412/8932/3-2-2012 «Έλεγχος της ελληνικής αγοράς κρέατος σε σχέση με την προέλευση-καταγωγή του και τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος» τα αντίστοιχα κλιμάκια, διενεργούσαν κανονικά τους απαραίτητους ελέγχους, από τον Μάρτιο του ιδίου έτους, όταν και τέθηκε σε εφαρμογή η νέα ΚΥΑ 1384/41923/16-3-2018, αυτά έπαψαν να λειτουργούν, με αποτέλεσμα, εδώ και περισσότερο από έξι μήνες, οι έλεγχοι στην αγορά να είναι ανύπαρκτοι.

Ο βασικός λόγος για την αναστολή των ελέγχων, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, είναι η αδυναμία σύστασης των απαραίτητων κλιμακίων, εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών (ΔΑΟΚ, ΕΦΕΤ και ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) που προέκυψε από την αλλαγή του νομικού πλαισίου (αντικατάσταση της ΚΥΑ), λόγω έλλειψης κατάλληλου αλλά και διαθέσιμου προσωπικού.

Ουσιαστικά, η Κυβέρνηση, με τον νέο Νόμο, προχώρησε σε θεσμοθέτηση μιας νέας σύνθεσης των κλιμακίων ελέγχων που θεωρητικά φαινόταν πιο πλήρης στην πράξη, όμως ήταν μη ρεαλιστική η λειτουργία της, σχεδόν σε όλη την Επικράτεια, «μπλοκάροντας», με τον τρόπο αυτό και τους λίγους ελέγχους που γινόταν στα κρεοπωλεία και τις επιχειρήσεις, την ώρα μάλιστα που η πραγματικότητα αλλά και η ανάγκη υπαγορεύει το αντίθετο: την επείγουσα εντατικοποίησή τους.

Δευτερεύον, αλλά εξίσου σημαντικό προς επισήμανση ζήτημα που αφορά την ενεργοποίηση και απρόσκοπτη λειτουργία των κρατικών κλιμακίων ελέγχων, στην αγορά κρέατος, είναι ο περιορισμός των διαθέσιμων, εκτός έδρας κινήσεων των υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών.

Γίνεται άμεσα κατανοητό ότι η άρση των ελέγχων επιφέρει στην αγορά μια αρνητική αίσθηση, ένα κλίμα αμφιβολιών, περί την ισχύ και εφαρμογή ή μη των σχετικών διατάξεων. Ως εκ τούτου, γεννώνται και ερωτηματικά, αναφορικά με την υλοποίηση ή μη, έως τώρα, από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά κρέατος, της υποχρεωτικής διαδικτυακής σύνδεσής τους με την ηλεκτρονική εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (καταληκτική ημερομηνία 16/6/2018).

Επειδή η παντελής απουσία, εδώ και 6 ολόκληρους μήνες, ελέγχων στην αγορά κρέατος αλλά και η καθυστέρηση των υπευθύνων, στην εφαρμογή-ενεργοποίηση, όλων των διαθέσιμων από τους κανονισμούς εργαλείων, διασφάλισης της αποτελεσματικότητάς τους, δρα επιβαρυντικά τόσο στην προσπάθεια για τη στήριξη του πολύπαθου κλάδου της εγχώριας κτηνοτροφίας (πάταξη των παράνομων ελληνοποιήσεων), όσο και στον αγώνα προστασίας των καταναλωτών.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1) Διενεργούνται οι κρατικοί έλεγχοι στην αγορά κρέατος, σύμφωνα με την ΚΥΑ 1384/41923/16-3-2018 που τέθηκε σε ισχύ και εάν όχι, για ποιους λόγους συμβαίνει αυτό;

2) Προτίθεστε να προβείτε σε τροποποίηση της ΚΥΑ 1384/41923/16-3-2018 και συγκεκριμένα του Άρθρου 7 που αφορά τη διαδικασία σύνθεσης των κλιμακίων ελέγχου στην αγορά κρέατος, προκειμένου να δοθεί στις αρμόδιες για τους ελέγχους υπηρεσίες, η απαραίτητη ευελιξία, ως προς την σύστασή τους και να αρθούν τα προαναφερθέντα εμπόδια που προέκυψαν από την εφαρμογή της;

3) Προτίθεστε να προβείτε σε αύξηση των διαθέσιμων εκτός έδρας ημερών των επιφορτισμένων με τους ελέγχους, στην αγορά κρέατος, αρμόδιων υπηρεσιών όπως και σε περαιτέρω ενίσχυση του υπαλληλικού δυναμικού τους, προκειμένου αυτές να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικά στο σημαντικότατο έργο τους;

4) Εφαρμόστηκε από όλες τις επιχειρήσεις που είχαν την υποχρέωση, σύμφωνα με το Άρθρο 5, της ΚΥΑ 1384/41923 (με καταληκτική ημερομηνία 16/6/2018), η σύνδεσή τους με την ηλεκτρονική εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και εάν όχι, για ποιους λόγους συνέβη αυτό;»

08 October 2018
Banner