Οι περιβαλλοντικές πτυχές της ΚΑΠ στο επίκεντρο των Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

15 November 2019

Οι περιβαλλοντικές πτυχές της ΚΑΠ στο επίκεντρο των Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

Απόψεις σχετικά με τις περιβαλλοντικές και τις κλιματολογικές πτυχές της δέσμης μέτρων για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ για την περίοδο μετά το 2020 θα ανταλλάξουν οι υπουργοί Γεωργίας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου, που πραγματοποιείται τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί αφενός στα αποτελέσματα που έχουν μέχρι στιγμής επιτευχθεί σχετικά με τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών φιλοδοξιών της αγροτικής πολιτικής της Ε.Ε., αφετέρου σε προτάσεις για το μέλλον.

Επιπλέον, η Κομισιόν θα παρουσιάσει στους υπουργούς της Ε.Ε. τις προτάσεις της για μεταβατικούς κανόνες σχετικά με την ΚΑΠ, τις οποίες ενέκρινε πρόσφατα με στόχο την εγγύηση της ασφάλειας και της συνέχειας κατά τη χορήγηση στήριξης στους Ευρωπαίους γεωργούς το έτος 2020. Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις ως προς την πρόταση.

Μεταξύ των λοιπών θεμάτων που θα απασχολήσουν το Συμβούλιο, συμπεριλαμβάνεται η ευρω-κινεζική συμφωνία για την προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων. Η Κομισιόν θα παρουσιάσει τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Σημειώνεται ότι η συμφωνία, με βάση την οποία θα προστατεύονται 100 Γεωγραφικές Ενδείξεις της Ε.Ε. στην Κίνα (μεταξύ αυτών η Φέτα και το Ούζο) και 100 Γεωγραφικές Ενδείξεις της Κίνας στην Ε.Ε., αναμένεται να τεθεί σε ισχύ πριν από το τέλος του 2020, και αφού το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο δώσουν την έγκρισή τους.

15 November 2019
Banner