Πού βρέθηκαν περιπτώσεις Μεταδοτικών Σπογγόμορφων Εγκεφαλοπαθειών στην Ευρώπη το 2015

02 December 2016

Πού βρέθηκαν περιπτώσεις Μεταδοτικών Σπογγόμορφων Εγκεφαλοπαθειών στην Ευρώπη το 2015

Την πρώτη της έκθεση για την παρακολούθηση των Μεταδοτικών Σπογγόμορφων Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα, εξέδωσε χθες η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA). Πρόκειται για την πρώτη έκθεση της EFSA, καθώς μέχρι τώρα οι ετήσιες εκθέσεις για τις ΜΣΕ συντάσσονταν από την Κομισιόν.

Η έκθεση της EFSA δίνει αποτελέσματα στοιχείων που συνελέγησαν το 2015 από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και επιπλέον την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία, σχετικά με την εμφάνιση περιπτώσεων Σπογγόμορφης Εγκεφαλοπάθειας σε βοοειδή και Τρομώδους Νόσου σε αίγες και πρόβατα – δύο από τους τύπους των ΜΣΕ.

Από την έκθεση προκύπτουν δύο κύρια ευρήματα:

- Πέρσι, σε σύνολο 1,4 εκατ. βοοειδών που ελέγχθηκαν, αναφέρθηκαν πέντε περιπτώσεις Σπογγόμορφης Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών στην Ε.Ε.: δύο στο Ην. Βασίλειο και από μία σε Ιρλανδία, Σλοβενία, Ισπανία. Μία επίσης περίπτωση ανιχνεύθηκε στη Νορβηγία – καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν εισήλθε στην τροφική αλυσίδα, διευκρινίζει η EFSA. Σημειώνεται ότι από το 2001, περί τα 114 εκατ. βοοειδή στην Ε.Ε. έχουν ελεγχθεί για Σπογγόμορφη Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών.

- Το ίδιο έτος 2015, ελέγχθηκαν για Τρομώδη Νόσο 319.638 πρόβατα και 135.857 αίγες. Αναφέρθηκαν συνολικά 641 περιπτώσεις Τρομώδους Νόσου σε πρόβατα (σε 18 κράτη μέλη της Ε.Ε.) και 1.052 περιπτώσεις σε αίγες (σε 9 κράτη μέλη της Ε.Ε.). Βρέθηκαν επίσης 40 περιπτώσεις Τρομώδους Νόσου σε πρόβατα στην Ισλανδία και τη Νορβηγία. Μολονότι σε μερικά κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι σαφής η μείωση κρουσμάτων της κλασικής Τρομώδους Νόσου, συνολικά στην Ε.Ε. δεν παρατηρείται ξεκάθαρη τάση μείωσης στην εμφάνιση Τρομώδους Νόσου σε μικρά μηρυκαστικά. Η EFSA σημειώνει ότι από το 2002 έχουν ελεγχθεί για Τρομώδη Νόσο περί τα 8,4 εκατ. μικρά μηρυκαστικά σε όλη την Ε.Ε.

Με εξαίρεση την Κλασική Σπογγόμορφη Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών, δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις ότι οι υπόλοιπες Μεταδοτικές Σπογγόμορφες Εγκεφαλοπάθειες μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο.

Τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και το σύνολο της έκθεσης μπορείτε να βρείτε (στα αγγλικά) εδώ.

02 December 2016
Banner
Banner