Με Σκρέκα για αγροκτηνοτροφικά θέματα συναντήθηκε η ΠΕΠΤΕΓ

24 February 2021

Με Σκρέκα για αγροκτηνοτροφικά θέματα συναντήθηκε η ΠΕΠΤΕΓ

Συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος Κώστα Σκρέκα είχε την Τρίτη 23/02 στην Αθήνα αντιπροσωπεία της ΠΕΠΤΕΓ (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών) αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Βασίλη Κρανιά, τον Αντιπρόεδρο Γιώργο Παπάζογλου και τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Κώστα Καρύδη.

Η συνάντηση έγινε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης έγινε πολύ εποικοδομητική συζήτηση για θέματα του υπουργείου που σχετίζονται με το αγροκτηνοτροφικό τομέα: η αδειοδότηση των υφιστάμενων υδροληψιών, η επικείμενη αναθεώρηση των σχεδίων λεκανών απορροής, ζητήματα ηλεκτροδότησης αγροτικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με φωτοβολταϊκά συστήματα με την διαδικασία του net metering.

Επίσης συζητήθηκε και το θέμα της παρουσίας των Γεωπόνων Τ.Ε. στις υπηρεσίες και στο οργανόγραμμα του υπουργείου και τα πεδία στα οποία θα μπορούσαν να συμμετέχουν πιο ενεργά οι Γεωτεχνικοί Τ.Ε. μέλη της Ένωσης.

"Η αντιπροσωπεία της Ένωσης ανέπτυξε τις θέσεις και τις προτάσεις της επί των παραπάνω ζητημάτων και επισημάνθηκαν τα σημεία τα οποία χρήζουν αλλαγών καθώς επηρεάζουν την ισότιμη συμμετοχή των Πτυχιούχων Γεωπόνων Τ.Ε.

Η Ένωση έχει προγραμματίσει σειρά επαφών με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να αναδείξει και να διορθώσει ζητήματα που αφορούν την ελεύθερη και απρόσκοπτη άσκηση του επαγγέλματος των Πτυχιούχων Γεωπόνων Τ.Ε." καταλήγει η ανακοίνωση.

24 February 2021
Banner
Banner