ΠΕΚΔΥ: Η σημασία της δημόσιας κτηνιατρικής για την αποφυγή διατροφικών σκανδάλων

01 February 2019

ΠΕΚΔΥ: Η σημασία της δημόσιας κτηνιατρικής για την αποφυγή διατροφικών σκανδάλων

Ανακοίνωση με αφορμή τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών σχετικά με παράνομες σφαγές άρρωστων βοοειδών σε σφαγεία της Πολωνίας, εξέδωσε η Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων.

Στην ανακοίνωση η ΠΕΚΔΥ επισημαίνει ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η παρουσία των επίσημων κτηνιάτρων στις σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις είναι διαρκής πρωί, απόγευμα, βράδυ, Σαββατοκύριακα και αργίες αν χρειασθεί, και ότι μέχρι σήμερα η δημόσια κτηνιατρική έχει διασφαλίσει την υγιεινή και ασφάλεια του κρέατος με ελέγχους όχι μόνο στο σφαγείο αλλά και στην αγορά. Με τηνευκαιρία αυτή ηΈνωση σημειώνει την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της υποστελέχωσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών στις Περιφέρειες της χώρας, και καταλήγει υπενθυμίζοντας με νόημα ότι «στη χώρα που εντοπίστηκαν ελλιπείς έλεγχοι στα σφαγεία με αποτέλεσμα να σφάζονται ασθενή ζώα, ο επίσημος έλεγχος στα σφαγεία δεν είναι δημόσιος, αλλά πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένους για το σκοπό αυτό ιδιώτες κτηνιάτρους».

Η ανακοίνωση της ΠΕΚΔΥ έχει ως εξής:

«Με αφορμή δημοσιεύματα σε ευρωπαϊκές και ελληνικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες του διαδικτύου σχετικά με παράνομες σφαγές ασθενών βοοειδών σε σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις στην Πολωνία, η Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΚΔΥ) επισημαίνει ότι:

Σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία η θανάτωση ζώων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση γίνεται μόνο σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τόσο στη χώρα μας, όσο και στις λοιπές χώρες μέλη της ΕΕ. Στις εγκαταστάσεις αυτές διεξάγονται επίσημοι έλεγχοι οι οποίοι καλύπτουν όλες τις πλευρές που είναι σημαντικές για την προστασία της Δημόσιας Υγείας αλλά και της υγείας και της ορθής μεταχείρισης των ζώων. Οι επίσημοι έλεγχοι στην παραγωγή κρέατος αφορούν τόσο την εξακρίβωση αν οι εγκαταστάσεις πληρούν τους κανόνες υγιεινής και τηρούν τα κριτήρια της νομοθεσίας, όσο και αν τα προσκομισθέντα ζώα είναι ικανά να μεταποιηθούν σε υγιεινό τρόφιμο για ανθρώπινη κατανάλωση. Οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις στα σφαγεία διεξάγονται από επίσημους κτηνιάτρους που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Πολιτεία για αυτές τις δράσεις βάσει των ειδικών γνώσεών τους.

Οι επίσημοι κτηνίατροι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους διενεργούν τους ελέγχους συνεκτιμώντας τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα ζώα για την τροφική αλυσίδα, τις διαδικασίες της ορθής μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά και τη θανάτωσή τους, τα αποτελέσματα της επιθεώρησης προ και μετά σφαγής, το διαχωρισμό των ειδικών υλικών κινδύνου και άλλων ζωικών υποπροϊόντων που απομακρύνονται από την τροφική αλυσίδα αλλά και εργαστηριακούς ελέγχους, προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα του κρέατος που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Επισημαίνεται ότι η παρουσία των επίσημων κτηνιάτρων σε αυτές τις εγκαταστάσεις σύμφωνα με το νόμο είναι διαρκής καθ’ όλο το ωράριο λειτουργίας τους, τόσο σε πρωινές αλλά και σε απογευματινές ή/και νυχτερινές ώρες ακόμα και σε σαββατοκύριακα και σε αργίες αν χρειασθεί.

Στη χώρα μας σήμερα υπάρχουν σε λειτουργία 137 σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις για οπληφόρα (βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους) και άλλες 35 εγκαταστάσεις για πουλερικά και κουνέλια. Ο έλεγχος αυτών γίνεται καθημερινά από 172 κτηνιάτρους δημοσίους υπαλλήλους των Περιφερειών επί συνόλου 358 κτηνιάτρων, απασχολώντας ένα μεγάλο ποσοστό του προσωπικού των κτηνιατρικών υπηρεσιών της χώρας. Μέχρι σήμερα η δημόσια κτηνιατρική έχει διασφαλίσει την υγιεινή και ασφάλεια του ελληνικού κρέατος. Όμως οι έλεγχοι γίνονται και κατά τις εισαγωγές και στην αγορά από κτηνιάτρους δημοσίους υπαλλήλους. Για τη διερεύνηση της καταλληλότητας των κρεάτων στην ελληνική αγορά που προϋποθέτει τη διερεύνηση της ιχνηλασιμότητας του διακινούμενου κρέατος διενεργούνται επίσης από τους κτηνιάτρους των Περιφερειών, αλλά και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και επικουρικά μέσω ελέγχου της ιχνηλασιμότητας από κτηνιάτρους του ΕΛΓΟ-Δήμητρα. Ως ΠΕΚΔΥ επισημαίνουμε ότι παρά το γεγονός της εξασφάλισης της διακίνησης υγιεινού κρέατος που αποδεικνύεται από την έλλειψη διατροφικών κρίσεων από κρέατα ελληνικής προέλευσης τα τελευταία χρόνια, είναι απαραίτητη η άμεση αντιμετώπιση από την Πολιτεία της υποστελέχωσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών στις Περιφέρειες της χώρας, γιατί στα επόμενα χρόνια η κατάσταση δεν θα είναι ίδια. Ιδιαίτερα σε μία παγκοσμιοποιημένη αγορά, μια ευνομούμενη Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει πέρα από τη διατροφική επάρκεια και την ασφάλεια των καταναλωτών της χώρας, αλλά και των υπολοίπων κρατών μελών της Ε.Ε., η οποία είναι αδιαπραγμάτευτη.

Επισημαίνουμε επιπλέον, ότι σε κάθε άλλη περίπτωση τα προβλήματα που θα προκύψουν και για την οικονομία της χώρας θα είναι δυσβάσταχτα (αναστολή εξαγωγών ελληνικών κρεάτων, ταξιδιωτικές οδηγίες κλπ.). Υπενθυμίζουμε ότι στη χώρα που εντοπίστηκαν ελλιπείς έλεγχοι στα σφαγεία με αποτέλεσμα να σφάζονται ασθενή ζώα, ο επίσημος έλεγχος στα σφαγεία δεν είναι δημόσιος, αλλά πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένους για το σκοπό αυτό ιδιώτες κτηνιάτρους».

01 February 2019
Banner