ΠΕΚΔΥ: Απαξίωση του κτηνιατρικού κόσμου δείχνει το υπό διαβούλευση σ/ν για τα ζώα συντροφιάς

19 May 2021

ΠΕΚΔΥ: Απαξίωση του κτηνιατρικού κόσμου δείχνει το υπό διαβούλευση σ/ν για τα ζώα συντροφιάς

Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποίησε την Κυριακή 16/5 η Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, με θέμα το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τα ζώα συντροφιάς, το οποίο παρουσίασε το Υπ. Εσωτερικών.

Το συμπέρασμα της συνεδρίασης ήταν η εναντίωση του κτηνιατρικού κόσμου στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, είναι καθολική και αφορά τόσο το γενικότερο πνεύμα του νόμου, όσο και ειδικότερα επιμέρους στοιχεία του.

Η ΠΕΚΔΥ εκτιμά ότι το σχέδιο νόμου είναι προϊόν υπόγειων συζητήσεων και διαβουλεύσεων μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας και μέρους των φιλοζωικών οργανώσεων και οργανωμένων συμφερόντων, που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την νομική κατοχύρωση της μέχρι τώρα έκνομης δράσης τους και την διασφάλιση της πρόσβασής τους στα κονδύλια του προγράμματος «Άργος» και στα αντίστοιχα κονδύλια των δήμων.

Όπως αναφέρει λεπτομερώς η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΕΚΔΥ:

«Κύριο στοιχείο του νόμου είναι η μεταφορά αρμοδιοτήτων και η παράδοση της διαχείριση των χρηματοδοτήσεων για τα αδέσποτα σε ΜΚΟ και ΝΠΙΔ. Παράλληλα με αυτόν τον στόχο, υιοθετούνται συνακόλουθα και δεκάδες άλλες διατάξεις ήσσονος σημασίας μπροστά στο κύριο ζήτημα, που όμως βρίθουν αντιεπιστημονικότητας, έρχονται σε σύγκρουση με την διεθνή πρακτική, την ιατρική δεοντολογία-ηθική και την κοινή λογική!!! Η μέχρι τώρα διαδικασία που υιοθετήθηκε από το υπουργείο χαρακτηρίζεται από την απαξίωση του κτηνιατρικού κόσμου όπως αυτός εκφράζεται από τους φορείς του στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Οι κτηνιατρικές αρμοδιότητες δεν εξαντλούνται στα ζώα του αγροδιατροφικού τομέα. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση των νοσημάτων, που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο ή σε άλλα ζώα του ίδιου ή άλλου είδους, γίνεται με ειδικά προγράμματα, που καταρτίζονται από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εφαρμόζονται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών. Η πρόσφατη επανεμφάνιση της λύσσας στη χώρα είναι μια απόδειξη ότι θα πρέπει να υπάρχει πάντα επαγρύπνηση για την αντιμετώπιση των ζωοανθρωπονόσων. Μπορεί άραγε αυτό το νομοθετικό μόρφωμα να εγγυηθεί τον έλεγχο ανάλογων καταστάσεων ;

Επιγραμματικά το σχέδιο νόμου μας βρίσκει κάθετα αντίθετους ιδιαίτερα στα παρακάτω ζητήματα:

  • Την μεταφορά αρμοδιοτήτων του ΥΠΑΑΤ στο υπουργείο Εσωτερικών, διασπώντας τον κρατικό ελεγκτικό μηχανισμό, αποδυναμώνοντάς τον περαιτέρω ιδιαίτερα στον έλεγχο των ζωοανθρωπονόσων, χωρίς την μέριμνα για πρόσληψη επιστημονικού και λοιπού προσωπικού στις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες των Δήμων.

Σε ότι αφορά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της υγείας και της προστασίας των ζώων συντροφιάς καθώς και των όρων αδειοδότησης και έγκρισης ενδιαιτημάτων, εκτροφείων και καταφυγίων, ο κτηνιατρικός κόσμος καθολικά την θεωρεί ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ για ευνομούμενο κράτος και έχει εκφράσει την κατηγορηματική αντίθεσή του για τους παρακάτω λόγους:

α) Η προστασία των ζώων είναι ενιαία και δεν μπορεί να διαχωριστεί εκτός του πλαισίου της Υγείας των Ζώων και της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ. Από τον ορισμό της η προστασία των ζώων συντροφιάς περιλαμβάνει την υγεία των ζώων αυτών και είναι αρμοδιότητα των επισήμων κτηνιάτρων που εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο του συστήματος επισήμων κτηνιατρικών ελέγχων.

β) Η διάσπαση των αρμοδιοτήτων ουδόλως θα συμβάλλει στην προαγωγή της υγείας και προστασίας των ζώων συντροφιάς. Ένα καθαρά Κτηνιατρικό Τμήμα αποκομμένο από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, θα είναι ένα τμήμα αποδυναμωμένο που δεν θα έχει τη δυνατότητα να επωφελείται από συνέργειες, να διευθύνεται από έμπειρο κτηνίατρο και να παρακολουθεί το θέμα σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

γ) Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι αρμοδιότητες της κεντρικής αρμόδιας αρχής των ζώων συντροφιάς και ειδικότερα της υγείας και προστασίας αυτών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των Παγκόσμιων Οργανισμών και ειδικά του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων, ανήκουν στα αντίστοιχα υπουργεία και στις δομές που βρίσκονται οι κεντρικές κτηνιατρικές υπηρεσίες.

δ) Η θέση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαχρονικά σε σχετικά αιτήματα που είχαν διατυπωθεί και παλαιότερα από την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (Π.Φ.Π.Ο.) ήταν σταθερή και συμπαγής, τόσο σε υπηρεσιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας.

Παράλληλα είμαστε αντίθετοι με:

  • Την εμπλοκή ΝΠΙΔ και ΜΚΟ στην δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων με τους δήμους για την ανάληψη των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων από τους δήμους, γεγονός που για τις ΜΚΟ αντίκειται σε ενωσιακούς κανονισμούς περί δημοσίων συμβάσεων.
  • Στην καθολική και υποχρεωτική εφαρμογή της υποχρεωτικής στείρωσης των θηλυκών σκύλων που δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση ως μέσο για τον έλεγχο των αδέσποτων, δεδομένου ότι καμία σοβαρή μελέτη πάνω στην αιτία της αύξησης των αδεσπότων, δεν αναφέρει τις γέννες δεσποζόμενων ζώων ως βασικό πυλώνα.
  • Την θέσπιση ηλεκτρονικού βιβλιαρίου με παράλληλη κατάργηση του μέχρι τώρα “φυσικού” βιβλιαρίου. Η υποχρεωτική καταγραφή σε αυτό όλων των κτηνιατρικών πράξεων είναι πρακτικά ανέφικτή και ιδιαίτερα επιβαρυντική για την τεράστια πλειοψηφία των κτηνιατρείων της χώρας, ενώ πρέπει αφορά αποκλειστικά τους αντιλυσσικούς εμβολιασμούς, την καταγραφή της διάγνωσης και της εξέλιξης ζωοανθρωπονόσων και των ευθανασιών.

Ενώ περιλαμβάνει ένα εξαντλητικό ποινολόγιο προς σωφρονισμό των Κηδεμόνων ζώων, δεν περιγράφει ως πράξη κακοποίησης τη χορήγηση φαρμάκων χωρίς κτηνιατρική επίβλεψη και συνταγή και την κτηνιατρική πράξη από μη  κτηνίατρους.

Προχωράμε:

1.Σε έκδοση δελτίου τύπου σε όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ

2.Σε διοργάνωση συνέντευξης τύπου στο βαθμό που η επιδημιολογική κατάσταση το επιτρέπει

3.Σε συντονισμό δράσεων με Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. / ΠΚΣ / ΓΕΩΤΕΕ / ΕΚΕ / ΕΛΕΚΖ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

4.Στέλνουμε αιτιολογημένη επιστολή αντίθεσης σε όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες και ζητάμε την καταψήφισή του

5.Σε πανελλαδική συμβολική στάση εργασίας όλων των κτηνιάτρων δημοσίων υπαλλήλων την ημέρα υπογραφής από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων και του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς από το ΥΠΑΑΤ στο ΥΠΕΣ.»

19 May 2021
Banner
Banner