ΠΕΚΔΥ: Αυθαιρεσίες, σκόπιμες μετακινήσεις υπαλλήλων και συνδικαλιστικές διώξεις στο ΥΠΑΑΤ

07 November 2017

ΠΕΚΔΥ: Αυθαιρεσίες, σκόπιμες μετακινήσεις υπαλλήλων και συνδικαλιστικές διώξεις στο ΥΠΑΑΤ

Για τον νέο Οργανισμό του ΥΠΑΑΤ έχετε ήδη ενημερωθεί εδώ. Το καινούργιο οργανόγραμμα, που εφαρμόζεται εδώ και περίπου ένα μήνα, παρά το γεγονός ότι αποκαθιστά προηγούμενες προβληματικές καταστάσεις προκαλεί αντιδράσεις. Αυτό επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, η οποία αναγνωρίζει ως θετικό γεγονός την επανασύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, κάνει όμως λόγο για αστοχίες, με κυριότερες «την ένταξη των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος στην ετερόκλητη Γεν. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και την εξαφάνιση του κτηνιατρικού κλάδου από τις διακλαδικές οριζόντιες δομές, με ενδεικτικά παραδείγματα τις δομές που ασχολούνται με την πολιτική τροφίμων και τα βιολογικά προϊόντα».

Επιπλέον, αναφέρει η ΠΕΚΔΥ, και ο νέος Οργανισμός χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη υποστελεχωμένων δομών, με τμήματα στα οποία έχει τοποθετηθεί ένας μόνο υπάλληλος… Περαιτέρω, η Ένωση κάνει λόγο για σκόπιμες και τιμωρητικού χαρακτήρα τοποθετήσεις υπαλλήλων, υπαινισσόμενη ακόμη και διώξεις για συνδικαλιστική δράση.

Αναφέρει λοιπόν πιο αναλυτικά η ΠΕΚΔΥ:

«Δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138Α/15-09-2017) για τον νέο οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος και εφαρμόζεται από 06 Οκτωβρίου 2017. Όσον αφορά τις Κτηνιατρικές υπηρεσίες, μετά από τις συνεχείς παρεμβάσεις και ενέργειες της ΠΕΚΔΥ και τη διεκδίκηση για το ενιαίο οργανωτικό σχήμα των Κτηνιατρικών υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ καθώς την συνδρομή της ΠΟΓΕΔΥ, επανασυστάθηκε η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής και οι αποκεντρωμένες Κτηνιατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου όπως οι Δ/νεις των Κτηνιατρικών Κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης καθώς και οι ΣΥΚΕ εντάχθηκαν στην Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής.

Παρά το γεγονός ότι η επανασύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής είναι σημαντικό θετικό στοιχείο του νέου οργανισμού του ΥπΑΑΤ και αποτελούσε σταθερό αίτημα της ΠΕΚΔΥ, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο νέος οργανισμός έχει αστοχίες με κυριότερες την ένταξη των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος στην ετερόκλητη Γεν. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και την εξαφάνιση του κτηνιατρικού κλάδου από τις διακλαδικές οριζόντιες δομές με ενδεικτικά παραδείγματα, τις δομές που ασχολούνται με την πολιτική τροφίμων και τα βιολογικά προϊόντα.

Όμως πέρα από το οργανωτικό σχήμα, για την λειτουργία των υπηρεσιών απαρέγκλιτη προϋπόθεση είναι και η επαρκής στελέχωση τους και η παροχή των απαραίτητων πόρων και μέσων. Δυστυχώς και ο νέος οργανισμός χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη υποστελεχωμένων δομών (τμήματα στα οποία έχει τοποθετηθεί ένας υπάλληλος) και την μη ορθολογική κατανομή προσωπικού βάσει αρμοδιοτήτων, εμπειρίας και εξειδίκευσης.

Όσον αφορά τις προσωρινές τοποθετήσεις για τις θέσεις ευθύνης ώσπου να γίνουν κρίσεις, ενώ οι τοποθετήσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης και Διευθύνσεων ανακοινώθηκαν στις 18 Οκτωβρίου 2017 και δεν υπήρξε καμία αλλαγή στις κτηνιατρικές υπηρεσίες αναφορικά με την πρότερη κατάσταση, οι τοποθετήσεις των προϊσταμένων τμημάτων υλοποιήθηκαν στις 31 Οκτωβρίου(;;;;;) με εμφανή σκοπιμότητα των 2 αλλαγών που προέκυψαν. Η πρώτη (χαρακτηριστικά η μοναδική μετακίνηση στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥπΑΑΤ) της συναδέλφου-μέλους του Δ.Σ. της ΠΕΚΔΥ, από το Τμήμα Καταγραφής και Επιτήρησης Ζωικού Κεφαλαίου, Τεχνητής Σπερματέγχυσης και Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων, στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς και η δεύτερη στη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στο καινούργιο Τμήμα Μικροβιολογίας Τροφίμων, Βιοχημικού Ελέγχου, Καταλοίπων και Ελέγχου Θαλασσίων Βιοτοξινών και Τοξινών Λοιπών Υδάτων (προέκυψε από τη συγχώνευση του εργαστηρίου βιοτοξινών με το πρώην Τμήμα Μικροβιολογίας Τροφίμων & ΒΕΚ).

Λαμβάνοντας υπόψη τις δύο αυτές μετακινήσεις-τοποθετήσεις, την πρότερη μετακίνηση της υπεύθυνης ποιότητας του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Θαλασσίων Βιοτοξινών στην Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης (!!!), την πρόσφατη μετακίνηση δύο στελεχών του εργαστηρίου στο ΣΥΚΕ Θεσσαλονίκης, χωρίς να ληφθεί υπόψη το αναγνωρισμένο επιστημονικό υπόβαθρο, η εξειδίκευση και η εμπειρία των τριών συναδέλφων στο αντικείμενο του εργαστηρίου βιοτοξινών, και την αντικατάστασή τους από αποσπασμένους υπαλλήλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διαφαίνονται οι προθέσεις της υπηρεσιακής και πολιτικής ηγεσίας του ΥπΑΑΤ όσον αφορά την λειτουργία του εργαστηρίου, για την εκχώρηση του έργου του σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, συνάπτοντας συμβάσεις πολλών χιλιάδων ευρώ και αδιαφορώντας για την πιθανότητα απώλειας της διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) του κρατικού εργαστηρίου και το αντίκτυπο στην Δημόσια Υγεία και την Εθνική Οικονομία.

Επίσης, είναι ανερμήνευτη η εκφρασμένη πρόθεση της Διοικητικής ηγεσίας του ΥπΑΑΤ για τις μετακινήσεις υπαλλήλων, με τον εύσχημο χαρακτηρισμό “rotation”, όταν προσφάτως με την από 5 Οκτωβρίου 2017 Απόφαση του Υπουργού, έγινε η τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές µονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα -όπως αναφέρεται- με την αποστολή κάθε οργανικής μονάδας, τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της υπηρεσίας και την οµαλή µετάβαση στο νέο οργανωτικό σχήµα. Πότε και με ποιά κριτήρια ο Γεν. Γραμματέας του ΥπΑΑΤ διαπίστωσε ότι οι τοποθετήσεις των υπαλλήλων δεν εξυπηρετούν τα προαναφερόμενα της Απόφασης και προβαίνει σε μετακινήσεις “rotation”; Δυστυχώς διαφαίνεται ότι δεν τηρούνται πλέον ούτε τα προσχήματα, με τις αυθαιρεσίες που επιτελούνται στο ΥπΑΑΤ και οι οποίες οδηγούν στην πλήρη αποδιοργάνωση και διάλυση των Υπηρεσιών.

Η ΠΕΚΔΥ καταγγέλλει τις μεθοδεύσεις αυτές της Πολιτικής και Διοικητικής ηγεσίας του ΥπΑΑΤ, οι οποίες με τιμωρητικού χαρακτήρα ενέργειες προσπαθούν να εκφοβίσουν τους υπαλλήλους, ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους.

Επίσης, καταγγέλλει τη δίωξη του μέλους του ΔΣ της ΠΕΚΔΥ, που μετακινήθηκε χωρίς να ερωτηθεί σε εντελώς καινούργιο αντικείμενο, άσχετο με την εξειδίκευση και την σχεδόν εικοσαετή εμπειρία της και ενώ έχει υπηρετήσει σε 4 από τα 12 τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥπΑΑΤ, ως τιμωρία για τη συνδικαλιστική της δράση και την υπηρεσιακή της στάση, αφού αρνήθηκε να συνυπογράψει τις ρουσφετολογικές συμβάσεις με το Πανεπιστήμιο και προέβαλε αντίσταση στην αποδυνάμωση των κτηνιατρικών εργαστηρίων.

Επειδή η δίωξη υπαλλήλων για την συνδικαλιστική τους δράση αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία, ζητάει την άμεση αποκατάσταση της συναδέλφου δηλώνοντας ότι δεν θα ανεχθεί απαξιωτικές συμπεριφορές, μεθοδεύσεις και διώξεις σε βάρος των μελών της, και θα προασπίσει τα συμφέροντα αυτών με κάθε νόμιμο τρόπο».

07 November 2017
Banner
Banner