Παράταση ώς 27/10 στην προθεσμία αιτήσεων για τα Μητρώα Ελεγκτών και Αξιολογητών του Αναπτυξιακού Νόμου

18 October 2016

Παράταση ώς 27/10 στην προθεσμία αιτήσεων για τα Μητρώα Ελεγκτών και Αξιολογητών του Αναπτυξιακού Νόμου

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ), αποφάσισε να δώσει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Η προθεσμία έληγε χθες, αλλά με την παράταση η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 27η Οκτωβρίου 2016.

Όπως ανακοινώνει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, «αποφάσισε να κάνει δεκτό το πλήθος αιτημάτων παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ)».

Σύμφωνα μάλιστα με την ανακοίνωση, μετατίθεται επίσης η έναρξη και η λήξη υποβολής των αιτήσεων εγγραφής για το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) από 7 Νοεμβρίου 2016 μέχρι και 2 Δεκεμβρίου 2016. Επισημαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής των ενδιαφερομένων και στα δύο μητρώα.

«Υπενθυμίζεται ότι στο ΕΜΠΕ συμμετέχουν επιστήμονες (οικονομολόγοι, μηχανικοί κτλ) οι οποίοι συγκροτούν τα όργανα ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις των Αναπτυξιακών Νόμων. Ο ρόλος τους στις διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης των επενδύσεων κρίνεται καθοριστικός, όπως μαρτυρά και η απόφαση για σημαντική αύξηση των αποζημιώσεών τους».

18 October 2016
Banner
Banner