Παράταση για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο

27 June 2019

Παράταση για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο

Δημοσιεύθηκε σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η Απόφαση που παρατείνει για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, έως και 31/12/2019, την κατά τριάντα τοις εκατό (30%) μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.

Η Απόφαση λαμβάνεται στο πλαίσιο της «εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης των συνεπειών των αυξημένων προσφυγικών ροών στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο».

27 June 2019
Banner