Παράταση έως 26/2 στις αιτήσεις για τα Συστήματα Ποιότητας

28 January 2021

Παράταση έως 26/2 στις αιτήσεις για τα Συστήματα Ποιότητας

Έως τις 26-02-2021 και ώρα 13:00 παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε Συστήματα Ποιότητας». Την ανακοίνωση έκανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,μετά από τροποποίηση της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος(αρ. 6281/11-12-2020), που υπογράφηκε σήμερα από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Κ. Μπαγινέτα.

Η Πρόσκληση, ο προϋπολογισμός της οποίας ανέρχεται στα 25 εκατομμύρια €, αφορά το σύστημα ποιότητας της Βιολογικής παραγωγής (Βιολογική φυτική και ζωική παραγωγή) και απευθύνεται αποκλειστικά στους δικαιούχους του Υπομέτρου 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας», του ΠΑΑ 2014-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά,  μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και στη συνέχεια να υποβάλλουν φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας.

Η Πρόσκληση για το Υπομέτρο 3.1  βρίσκεται αναρτημένη στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ , του ΠΑΑ και του ΕΣΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες, στις σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις εδώ  και εδώ.

28 January 2021
Banner
Banner