Παράταση μέχρι 30/9 στη θητεία των διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων

04 June 2020

Παράταση μέχρι 30/9 στη θητεία των διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 παρατείνεται η θητεία των διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων σύμφωνα με τον Ν.4690/2020 που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 30 Μαΐου.

Πρόκειται για ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων η οποία συνεχίζει την παράταση θητείας των διοικητικών οργάνων που είχε αποφασιστεί από τον περασμένο Μάρτιο. Προκειμένου να μπορούν να εφαρμοστούν τα έκτακτα μέτρα περιορισμού της Covid-19 είχε τότε οριστεί η παράταση της θητείας η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων. Τώρα δίνεται νέα παράταση μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου.

Επειδή όμως η ρύθμιση καταλαμβάνει και ένα ακόμη ζήτημα για το οποίο προκύπτει θέμα ερμηνείας, δηλ. τη χρήση  νέων  τεχνολογιών  για  τη  σύγκληση  Γενικών Συνελεύσεων  των  συνδικαλιστικών  οργανώσεων, η ΓΣΕΒΕΕ διατυπώνει την άποψη ότι αυτή η πρόνοια δεν αφορά τις εργοδοτικές οργανώσεις, αλλά μόνο τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων.

Σε ενημέρωση πάντως της Συνομοσπονδίας προς τα μέλη της, η ΓΣΕΒΕΕ αναφέρει ότι «ακόμα και αν υποτεθεί ότι τα σωματεία μας υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο της  άνω  διάταξης,  τότε  εφιστούμε  την  προσοχή,  ότι  η  διενέργεια   Γενικής  Συνέλευσης  με  την χρήση νέων τεχνολογιών μπορεί να αφορά την λήψη αποφάσεων για τις οποίες δεν απαιτείται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, μυστική ψηφοφορία. Επομένως δεν μπορούν να διεξαχθούν αρχαιρεσίες με την χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών» καταλήγει η ΓΣΕΒΕΕ.

[Image by Tumisu from Pixabay]

04 June 2020
Banner