Παραμένει ο εκ των προτέρων έλεγχος για τη βιομηχανία κρέατος

10 August 2016

Παραμένει ο εκ των προτέρων έλεγχος για τη βιομηχανία κρέατος

Story Highlights

  • Στην επεξεργασία υποπροϊόντων σφαγής διατηρείται η άδεια λειτουργίας με σημαντική απλοποίηση όμως των προβλεπόμενων επιμέρους δικαιολογητικών
  • Λιγότερα και απλούστερα βήματα αντί της άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας από την Κτηνιατρική Αρχή για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης

Related Articles

Την κατάργηση των περισσότερων προαπαιτούμενων αδειών λειτουργίας και την αντικατάστασή τους με γνωστοποίηση προβλέπει το νέο πλαίσιο αδειοδότησης για τις επιχειρήσεις της βιομηχανίας μεταποίησης τροφίμων και ποτών, το οποίο κατέθεσε για δημόσια διαβούλευση η κυβέρνηση. Παράλληλα, απλοποιείται ουσιαστικά η υποχρέωση συγκέντρωσης δικαιολογητικών, καθώς καταργείται η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας ή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας για τις δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης. Η υποχρέωση αυτή αντικαθίσταται με την απαίτηση καταχώρισης των δραστηριοτήτων.

Οι έλεγχοι προβλέπεται να διενεργούνται εκ των υστέρων βάσει αξιολόγησης κινδύνου. Η άδεια ίδρυσης και η άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Αρχή για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης καταργούνται και αντικαθίστανται από απλούστερη και ταχύτερη διαδικασία μίας έγκρισης με λιγότερα βήματα διεκπεραίωσης από διοικητικής πλευράς και εμφανώς λιγότερα δικαιολογητικά χορήγησής της.

Σημειώνεται ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει στην υλοποίηση του μεγάλου έργου της πληροφορικής για την on line εξυπηρέτηση της νέας διαδικασίας αδειοδότησης που θα παραδοθεί μέχρι το 2018. Στο πλαίσιο αυτό «επεξεργάζεται και θα νομοθετήσει στο επόμενο χρονικό διάστημα ένα νέο σύστημα ελέγχων στο στάδιο της πραγματικής λειτουργίας των επιχειρήσεων». Εδώ το σχέδιο νόμου.

METAPOIHSH TROFIMON

10 August 2016
Banner