ΠΑΑ, ΚΑΠ και Ταμείο Ανάκαμψης επί τάπητος στη σύσκεψη ενημέρωσης με Λιβανό, Οικονόμου, Παπαγιαννίδη

15 July 2021

ΠΑΑ, ΚΑΠ και Ταμείο Ανάκαμψης επί τάπητος στη σύσκεψη ενημέρωσης με Λιβανό, Οικονόμου, Παπαγιαννίδη

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Γιάννη Οικονόμου, επισκέφθηκε τα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.

Ο ΓΓ κ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης παρουσίασε στον κ. Λιβανό και στον κ. Οικονόμου το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  και τον νέο σχεδιασμό στον οποίο κυρίαρχη θέση έχει η αναβάθμιση, οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική των παραγωγών και των αγροτικών περιοχών.

Δόθηκαν οδηγίες που θα συμβάλουν άμεσα και αποτελεσματικά στη διαμόρφωση του νέου παραγωγικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εν όψει σημαντικότατων προκλήσεων όπως η καλύτερη υλοποίηση των πόρων της νέα περιόδου, της νέας ΚΑΠ και του Ταμείου Ανάκαμψης.

15 July 2021
Banner