Ορίσθηκαν οι αρμοδιότητες στον Μ. Μπόλαρη

07 October 2015

Ορίσθηκαν οι αρμοδιότητες στον Μ. Μπόλαρη

Στον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής, σύμφωνα με απόφαση του πρωθυπουργού που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
Συγκεκριμένα στον κ. Μπόλαρη ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής: Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών, Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας, Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων και οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής: Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, Διεύθυνση Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών και Βοσκοτόπων, Διεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων, Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών, Διεύθυνση Υγείας των Ζώων. Επίσης η εποπτεία του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).
Από τις αρμοδιότητες αυτές παραμένουν στον υπουργό η νομοθετική πρωτοβουλία, ο διορισμός διοικήσεων στους εποπτευόμενους φορείς, η εκπροσώπηση στην Ε.Ε. και τους διεθνείς οργανισμούς και ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου.

07 October 2015
Banner
Banner