Οργανογράμματα και στήριξη του Γεωτεχνικού στην πράξη, προτεραιότητες για την ΠΟΓΕΔΥ

06 November 2017

Οργανογράμματα και στήριξη του Γεωτεχνικού στην πράξη, προτεραιότητες για την ΠΟΓΕΔΥ

Παρουσία των προέδρων των πρωτοβάθμιων σωματείων συνεδρίασε την 1/11/2017 το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΓΕΔΥ και συζητήθηκαν όλα τα θεσμικά και οικονομικά θέματα των Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Όπως ενημερώνει τα μέλη της η Ομοσπονδία των Γεωτεχνικών του Δημοσίου, συζητήθηκαν:

1) Θέματα που αφορούν συναντήσεις και παρεμβάσεις της ΠΟΓΕΔΥ για τα οργανογράμματα των Υπουργείων ΥΠ.Α.Α.Τ και ΥΠΕΝ, των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων .

2) Η τροποποίηση του Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄) και οι επιπτώσεις στις Γεωτεχνικές Υπηρεσίες που σήμερα υπάγονται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή τους ΟΤΑ .

3) Οι δασικές διατάξεις που ψηφίζονται σε διάφορα νομοσχέδια αλλά και διάφορες ρυθμίσεις που αφορούν στα Γεωτεχνικά αντικείμενα

4) Νομοθετικές Πρωτοβουλίες για στοχευμένα Γεωτεχνικά θέματα όπως το επίδομα Γεωτεχνικής Ευθύνης, το ανθυγιεινό των Κτηνιάτρων, τα ανταποδοτικά τέλη, τα εκτός έδρας καθώς και τα προβλήματα με την εσωτερική γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές δεδουλευμένων των συναδέλφων.

5) Η λειτουργία των κατασκηνώσεων του ΥΠΑΑΤ στο Σούνιο.

6) Διάφορα θέματα που τέθηκαν εκτός ημερήσιας διάταξης όπως το θέμα των Απεργιακών κινητοποιήσεων της ΑΔΕΔΥ (αξιολόγηση κλπ) και η διερεύνηση τρόπων μαζικοποίησης των κλάδων Γεωτεχνικών και στήριξης των διαδικασιών.

«Για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έγινε διεξοδική ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου επί της οποίας τα παριστάμενα μέλη έκαναν ερωτήσεις ή τοποθετήθηκαν.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα νέα οργανογράμματα των Υπουργείων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ, ΥΠΟΜΕΔΥ και ΥΠΕΝ που καθορίζουν το επίπεδο συνεισφοράς των Γεωτεχνικών κλάδων στην άσκηση πολιτικής στον πρωτογενή Τομέα αλλά και την άσκηση των εν γένει Γεωλογικών και Δασικών αρμοδιοτήτων από τους συναδέλφους Δασολόγους και Γεωλόγους.

Διαπιστώθηκε και μέσα από τις Γεωτεχνικές Δομές που ενισχύθηκαν στα πλαίσια και των νέων Οργανογραμμάτων ότι παραμένει ισχυρή η πάγια θέση της ΠΟΓΕΔΥ ότι το οργανόγραμμα των καθ ύλη αρμόδιων Υπουργείων πρέπει να δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιούνται δυναμικά οι Γεωτεχνικές Γνώσεις και να αναδεικνύονται συνεπώς οι Γεωτεχνικοί κλάδοι.

Οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας ήταν πολύ θετικές και αποτελεσματικές και είχαν σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση των αρχικών προτάσεων των Οργανισμών και στα τρία Υπουργεία.

Ιδιαίτερη ήταν η επιτυχία των παρεμβάσεων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είναι ο κύριος φορέας για τη διαμόρφωση και τη στήριξη της βιώσιμης και σύγχρονης πολιτικής στον Πρωτογενή Τομέα, στον οποίο κυριαρχούν και πάλι οι Γεωτεχνικές δομές και αυτό αποδόθηκε και στο νέο οργανόγραμμα.

Πολύ σημαντική ήταν επίσης η παρέμβαση της Ομοσπονδίας και των Πρωτοβάθμιων Σωματείων στο ΥΠΟΜΕΔΙ όπου από την αρχική πρόταση του Υπουργείου στην οποία «δεν υπήρχαν ουσιαστικά Γεωτεχνικές δομές» φτάσαμε στην πλήρη υιοθέτηση των απόψεων της ΠΟΓΕΔΥ και την πλήρη ικανοποίηση των συναδέλφων Γεωτεχνικών.

Βελτιωμένη επίσης είναι και η κατάσταση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπου και εκεί έγιναν πολλές παρεμβάσεις προκειμένου να λυθούν ζητήματα που είχαν προκύψει με την άσκηση καθηκόντων θέσεων ευθύνης από κλάδους γενικώς ΠΕ και όχι συγκεκριμένα (όπως ζητούσε η Γενική Δ/νση Δασών) από τους Δασολόγους Γεωτεχνικούς. Το θετικό με το Οργανόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ότι διατηρήθηκαν οι υφιστάμενες δομές (Γενική Δ/νση Δασών - επιμέρους Δ/νσεις και Τμήματα) και διευθετήθηκε το θέμα με τις θέσεις ευθύνης. Το αρνητικό είναι πώς διαπιστώνουμε ότι οι συνάδελφοι Γεωτεχνικοί -Δασολόγοι αντιμετωπίζονται με μεγάλη δυσπιστία από την πολιτική ηγεσία και για το λόγο αυτό βλέπουμε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά στα οποία έπρεπε να δίνεται έμφαση και στο νέο Οργανόγραμμα, να εξαλείφονται ανεξήγητα στο νέο Οργανισμό όπως το «αγροπεριβάλλον» ή το «φυσικό περιβάλλον» και το τμήμα δασικών χαρτών που εξαφανίζεται αν και είχε συσταθεί με νόμο.

Εάν η Κυβέρνηση θέλει να έχει αποτελέσματα στη δασική πολιτική, είτε στο θέμα των Δασικών χαρτών, είτε στη δασοπροστασία, είτε στην αξιοποίηση των δασικών πόρων, ας προχωρήσει επιτέλους στην κάθετη διάρθρωση των δασικών υπηρεσιών και την υπαγωγή τους σε ένα Υπουργείο.

Στο θέμα της αξιολόγησης η Γεωτεχνικοί σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΑΔΕΔΥ συμμετείχαν σε ικανοποιητικό ποσοστό, με πρωτοπόρους τους συναδέλφους κτηνιάτρους που έπιασαν το απόλυτο.

Η Ομοσπονδία με τα πρωτοβάθμια Γεωτεχνικά σωματεία της, θα συνεχίσει τις προσπάθειες και τη συνεργασία της και με το ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε για την ανάδειξη των γεωτεχνικών θεμάτων σε όλα τα επίπεδα (Υπουργεία, Κοινοβουλευτικές Επιτροπές , κλπ) αλλά και την συστηματική και βιώσιμη υποστήριξη προτάσεων ώστε να δίνονται και οι ενδεικνυόμενες λύσεις από τις αρμόδιες Ηγεσίες των Υπουργείων .

Ακολούθησε διεξοδική ενημέρωση του Γενικού Συμβουλίου από τους προέδρους των Πρωτοβάθμιων Σωματείων και έγινε ιδιαίτερη μνεία των προβλημάτων και των συνδικαλιστικών προτεραιοτήτων των Σωματείων (Παρεμβάσεις ΠΟΓΕΔΥ στα Σ/Ν για προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, Λαϊκές Αγορές και άλλα, που έγιναν αποδεκτές).

Οι προτεραιότητες που αποτελούν και αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου με βάση τα όσα διατυπώθηκαν και συζητήθηκαν είναι:

- Η ολοκλήρωση των οργανογραμμάτων και η διασφάλιση των Γεωτεχνικών δομών και κλάδων, όπου και αν αυτοί υπηρετούν

- Η στήριξη του έργου των Γεωτεχνικών στην πράξη και η καταβολή των αποζημιώσεων που προβλέπονται (οδοιπορικά ημερήσιες αποζημιώσεις υπερωρίες κλπ)

- Η συγκρότηση επιτροπής για τη διερεύνηση της επαναχορήγησης του επιδόματος Γεωτεχνικής Ευθύνης (6 τοις χιλίοις). Συναντήσεις με πολιτική ηγεσία ΥΠΟΜΕΔΙ για το θέμα αυτό. Στην επιτροπή θα συμμετάσχουν οι συνάδελφοι κ.κ. Νικ. Μπόκαρης, Σωτ. Λαμπρόπουλος, Ν. Σιδηρόπουλος, Ε. Γκουντούφας και Αικ. Πλέσσα.

- Η ολοκλήρωση έργων εθνικού χαρακτήρα όπως οι δασικοί χάρτες .

- Να συνεχιστεί η προσπάθεια για την επίλυση των κλαδικών ιδιαίτερων θεμάτων (ειδικά χωροταξικά για την αλιεία τουρισμό κλπ, συμμετοχή γεωτεχνικών σε επιτροπές, μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας (τροπολογία) άδειες γεωτρήσεων που έχουν σωρευτεί κατά χιλιάδες και πρέπει να βρεθεί λύση κλπ)

- Για το θέμα της επαναλειτουργίας των κατασκηνώσεων θα ακολουθήσει συνάντηση - ενημέρωση από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ».

06 November 2017
Banner