Οι τέσσερις προτάσεις της Κομισιόν που θα αλλάξουν οριστικά το καθεστώς ΦΠΑ

05 October 2017

Οι τέσσερις προτάσεις της Κομισιόν που θα αλλάξουν οριστικά το καθεστώς ΦΠΑ

Την εκ βάθρων αλλαγή του συστήματος ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μελετά η Κομισιόν. Μια μεγάλη μεταρρύθμιση που θα αλλάξει θεμελιωδώς το ισχύον σύστημα φορολογώντας τις πωλήσεις αγαθών από μια χώρα της Ε.Ε. σε μια άλλη με τον ίδιο τρόπο που πωλούνται αγαθά στα επιμέρους κράτη μέλη.

Ένας από τους λόγους που θα συμβεί αυτό είναι και το γεγονός ότι, όπως εκτιμά η Επιτροπή, το ισχύον σύστημα ΦΠΑ το οποίο χρονολογείται από το 1993 και προοριζόταν να αποτελέσει μεταβατικό σύστημα, είναι κατακερματισμένο και υπερβολικά περίπλοκο για τον αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων που λειτουργούν διασυνοριακά και αφήνει την πόρτα ανοιχτή στην απάτη: Οι εγχώριες και διασυνοριακές συναλλαγές αντιμετωπίζονται διαφορετικά και τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να αγοραστούν χωρίς ΦΠΑ στην Ενιαία Αγορά.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι περίπου 150 δισ. ευρώ ΦΠΑ χάνονται ετησίως. Από αυτά, περίπου 50 δισ. ευρώ οφείλονται σε διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ.

Με αφετηρία αυτές τις εκτιμήσεις, η Κομισιόν προτείνει θεμελιώδεις αλλαγές στο ισχύον σύστημα.

Σύμφωνα με τις προτάσεις της, ο ΦΠΑ θα χρεώνεται για το διασυνοριακό εμπόριο (ενδοκοινοτικό) μεταξύ επιχειρήσεων. Επί του παρόντος, αυτός ο τύπος εμπορίου απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ, κι έτσι δημιουργεί ένα εύκολο κενό για επιχειρήσεις να εισπράττουν ΦΠΑ και μετά να εξαφανίζονται χωρίς να αποδώσουν τα χρήματα στην κυβέρνηση.

Δεύτερο στοιχείο των προτάσεων αποτελεί το One Stop Shop. Θα είναι απλούστερο για τις εταιρείες που πωλούν διασυνοριακά να ασχολούνται με τις υποχρεώσεις τους στον τομέα του ΦΠΑ, χρησιμοποιώντας ένα ενιαίο on line πόρταλ (στη δική τους γλώσσα και σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες και πρότυπα διαχείρισης όπως στη χώρα τους) στο οποίο θα μπορούν να γίνονται δηλώσεις και πληρωμές. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα πληρώνουν άμεσα το ένα στο άλλο, τον ΦΠΑ.

Τρίτον, η εφαρμογή της αρχής του «προορισμού», σύμφωνα με την οποία το τελικό ποσό του ΦΠΑ καταβάλλεται πάντα στο κράτος μέλος του τελικού καταναλωτή και χρεώνεται με τον συντελεστή του εν λόγω κράτους μέλους. Πρόκειται

Τέταρτον, η απλούστευση των κανόνων τιμολόγησης, που θα επιτρέψει στους πωλητές να εκδίδουν τα τιμολόγια σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας τους, ακόμη και όταν διεξάγονται διασυνοριακές συναλλαγές (ενδοκοινοτικές). Οι εταιρείες δεν θα έχουν πλέον την υποχρέωση να καταρτίζουν κατάλογο των διασυνοριακών συναλλαγών (ενδοκοινοτικών) για τη φορολογική τους Αρχή.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν, η πρόταση εισάγει επίσης την έννοια του Πιστοποιημένου Υποκείμενου στον Φόρο - μια κατηγορία αξιόπιστης επιχείρησης που θα επωφεληθεί από πολύ απλούστερους κανόνες.

Τα επόμενα βήματα προβλέπουν ότι η πρόταση της κομισιόν θα εξεταστεί από τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο, έπειτα από το Ευρωκοινοβούλιο. Το 2018 θα ακολουθήσει λεπτομερής νομική πρόταση που θα τροποποιεί την ευρωπαϊκή Οδηγία για τον ΦΠΑ (2006/112/EC) σε τεχνικό επίπεδο έτσι ώστε το οριστικό καθεστώς ΦΠΑ που προτείνεται, να εφαρμοστεί ομαλά.

05 October 2017
Banner