Οριστικοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του πακέτου Χόγκαν

26 August 2016

Οριστικοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του πακέτου Χόγκαν

Σε συμφωνία με εμπειρογνώμονες των κρατών-μελών οριστικοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα οι λεπτομέρειες εφαρμογής του πακέτου βοήθειας 500 εκατ. ευρώ για κλάδους του κτηνοτροφικού τομέα, το οποίο είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αγροτικής Ανάπτυξης Φιλ Χόγκαν. Οι λεπτομέρειες και ο τρόπος εφαρμογής θα δημοσιευτούν τις επόμενες εβδομάδες στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πακέτο περιλαμβάνει τρεις κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (τη βοήθεια των 350 εκατ. ευρώ, το σχέδιο 150 εκατ. για μείωση της παραγωγής γάλακτος και την επέκταση της δημόσιας παρέμβασης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη). Περιλαμβάνει επίσης τέσσερις ακόμη τεχνικούς εφαρμοστικούς Κανονισμούς που θα καθοριστούν και εφαρμοστούν σε επίπεδο κράτους-μέλους (προαιρετική συνδεδεμένη ενίσχυση, υψηλότερες προκαταβολές από τις ενισχύσεις της ΚΑΠ, εξάμηνη παράταση του άρθρου 222 για τον προγραμματισμό της παραγωγής γάλακτος, και παράταση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη).

Πώς θα διατεθούν τα 500 εκατ.

Για το πακέτο των 350 εκατ. οι κανόνες επιβεβαιώνουν το πλαίσιο των επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη για να κατανείμουν τις ενισχύσεις, διασφαλίζοντας ότι η στήριξη θα φτάσει σε αγρότες που δεσμεύονται στη σταθεροποίηση της αγοράς.

Το πακέτο των 150 εκατ. είναι μια νέα πολιτική απάντηση στην κατάσταση της αγοράς, ως εκ τούτου η οριστικοποίηση των λεπτομερειών κατέλαβε μεγάλο μέρος των διαβουλεύσεων. Το βασικό σημείο είναι ότι κάθε γαλακτοπαραγωγός θα αποφασίσει αν θέλει να συμμετάσχει - με την προοπτική της ενίσχυσης για μείωση της παραγωγής κατά την περίοδο Οκτώβριος-Δεκέμβριος, σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Αν και η βασική ιδέα δεν έχει αλλάξει από τον Ιούλιο, σήμερα είναι αποσαφηνισμένα αρκετά τεχνικά στοιχεία, όπως: Μέγιστη απαίτηση (50% της παραγωγής της περιόδου αναφοράς). Κυρώσεις στην περίπτωση που δεν μειωθεί η παραγωγή στο ύψος ολόκληρου του προσφερόμενου χρηματικού ποσού. Οι διάφορες προθεσμίες, καθώς και οι σχετικοί διοικητικοί και ελεγκτικοί κανόνες. Το σύστημα θα λειτουργήσει ως «ταυτόχρονης εξέτασης», που σημαίνει ότι η Κομισιόν θα αποδεχθεί όλες τις προσφορές που θα ανακοινωθούν από τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη έως τη συμφωνημένη προθεσμία - εκτός εάν οι απαιτήσεις υπερβαίνουν την ποσότητα (1.070.000 τόνοι) που αντιστοιχεί στο διαθέσιμο προϋπολογισμό – σε αυτή την περίπτωση θα εφαρμοστεί ένας συντελεστής μείωσης. Μετά την προαναφερόμενη περίοδο (Οκτώβριος-Δεκέμβριος) θα ακολουθήσουν κι άλλες (Νοέμβριος-Ιανουάριος, Δεκέμβριος-Φεβρουάριος, Ιανουάριος-Μάρτιος) μέχρι να καλυφθεί το ύψος του προϋπολογισμού. Μόλις η περίοδος ολοκληρωθεί, οι αγρότες θα έχουν στη συνέχεια 45 ημέρες για να προσκομίσουν αποδείξεις ότι έχουν μειώσει την παραγωγή – ύστερα και από αυτό θα μπορεί να καταβληθεί η ενίσχυση.

Τι αποφασίστηκε τον Ιούλιο

Αναμένοντας τους Κανονισμούς, υπενθυμίζουμε ότι η δέσμη μέτρων που αποφασίστηκε τον Ιούλιο για να στηριχθούν κτηνοτροφικοί τομείς που πλήττονται (όπως ο γαλακτοκομικός και ο τομέας χοίρειου κρέατος), περιλαμβάνει τρία κύρια στοιχεία:

-Ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο παροχής κινήτρων για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος (150 εκατ. ευρώ)

-Ενίσχυση προσαρμογής υπό όρους που πρέπει να καθοριστούν και να εφαρμοστούν σε επίπεδο κράτους μέλους με βάση κατάλογο που προτείνεται από την Επιτροπή (350 εκατ. ευρώ, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν με εθνικούς πόρους, με αποτέλεσμα να διπλασιαστεί το επίπεδο της στήριξης που παρέχεται στους γεωργούς)

-Σειρά τεχνικών μέτρων για να εξασφαλιστεί ευελιξία (π.χ. σχετικά με την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη), ελάφρυνση των ταμειακών ροών (π.χ. με την αύξηση του ποσού των προκαταβολών για τις άμεσες και τις στρεμματικές ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης) και ενίσχυση των μέσων για το δίχτυ ασφαλείας (μέσω της παράτασης της παρέμβασης και της ενίσχυσης της ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη).

Ικανοποίηση από Copa & Cogeca

Την εξέλιξη χαιρέτισε η Copa & Cogeca, που ωστόσο σημειώνει σε ανακοίνωσή της όχι μόνο την εύθραυστη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο τομέας του ευρωπαϊκού χοιρινού κρέατος, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το βόειο κρέας. «Η αγορά βόειου βρίσκεται επίσης σε δύσκολη κατάσταση, που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο εξαιτίας της συνεχιζόμενης πίεσης στον τομέα των γαλακτοκομικών. Σε περίπτωση που η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω, πρέπει να υπάρξει γρήγορη αντίδραση».

26 August 2016
Banner