Οι ευρωβουλευτές για την καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων κουνελιών

26 January 2017

Οι ευρωβουλευτές για την καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων κουνελιών

Story Highlights

  • Tα κουνέλια είναι το είδος με τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό εκτρεφόμενων ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού σφάζονται πάνω από 340 εκατομμύρια κουνέλια ετησίως

Related Articles

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να δώσουν κίνητρα στους εκτροφείς κουνελιών προκειμένου οι τελευταίοι να αρχίσουν να αντικαθιστούν τις συμβατικές συστοιχίες κλωβών που χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα, με πιο υγιεινές εναλλακτικές όπως τα συστήματα περιφράγματος για ομάδες. Αυτό αποφάσισε την Τετάρτη η Επιτροπή για τα Αγροτικά που λειτουργεί στο πλαίσιο του Ευρωκοινοβουλίου. Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Επιτροπή μιλά για την ανάγκη να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των εκτρεφόμενων κουνελιών με σκοπό την αποφυγή ασθενειών και τη μείωση της εντατικής χρήσης αντιβιοτικών.

Στο ψήφισμα οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής εκφράζουν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι τα κουνέλια στην Ε.Ε. εκτρέφονται συνήθως σε μη εμπλουτισμένους κλωβούς, σε πληκτικό περιβάλλον που διαθέτει μόνο ποτίστρα και ταΐστρα· επισημαίνουν επίσης με ανησυχία ότι τα κουνέλια τρέφονται με συμπυκνώματα και ο περιορισμένος χώρος των κλωβοστοιχιών δεν τους επιτρέπει να εκδηλώνουν φυσιολογική συμπεριφορά. Ενθαρρύνουν τη χρήση συστημάτων περιφράγματος για ομάδες, αφού συνιστούν το πιο ενδεδειγμένο σύστημα για κουνέλια, λόγω της εξαιρετικά κοινωνικής συμπεριφοράς τους.

Οι ευρωβουλευτές σημειώνουν ότι λόγω της απουσίας ειδικής για κουνέλια ζωοτεχνικής νομοθεσίας στην Ε.Ε., η αναπαραγωγή κουνελιών είναι εξαιρετικά εντατικοποιημένη και η δομή της ομοιάζει με σύστημα υψηλής βιομηχανικής παραγωγής. Επισημαίνουν δε ότι στην Ε.Ε., για τη μείωση δαπανών και την εξοικονόμηση χώρου, ένας τυπικός, μη εμπλουτισμένος μεταλλικός κλωβός για κονικλομητέρα έχει μήκος από 60 έως 65 cm, πλάτος από 40 έως 48 cm και ύψος από 30 ώς 35 cm, με αποτέλεσμα τα κουνέλια να μην μπορούν να κινούνται φυσιολογικά ή να λαμβάνουν φυσιολογικές σωματικές στάσεις, «για παράδειγμα να τεντώνονται, να κάθονται και να στέκονται με τα αφτιά τους ορθά (χαρακτηριστική του είδους στάση “επιφυλακής”), να στέκονται στα οπίσθια πόδια τους, να περιστρέφονται άνετα και να κινούνται με μικρούς πήδους». Αυτή η απουσία άσκησης μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αποδυναμωμένα ή σπασμένα κόκαλα, υπογραμμίζει το ψήφισμα, επισημαίνοντας επίσης ότι τα κουνέλια που εκτρέφονται και παχύνονται για την παραγωγή κρέατος στην Ε.Ε. στεγάζονται συνήθως ομαδικά σε κλωβούς, και ο χώρος που αντιστοιχεί σε κάθε κουνέλι είναι μικρότερος από τον χώρο που καλύπτουν δύο συνηθισμένες κόλλες χαρτί Α4.

Για τη μεταφορά και τη σφαγή, η Επιτροπή: Επισημαίνει ότι η μεταφορά συνιστά εξαιρετικά οδυνηρή δοκιμασία για τα κουνέλια. Τονίζει ότι τα κουνέλια πρέπει να ταΐζονται πριν από τη μεταφορά τους και να έχουν επαρκή ποσότητα τροφής, νερού και χώρου κατά τη μεταφορά τους, καθώς και ότι οι χρόνοι μεταφοράς πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομοι, λόγω της ευαισθησίας του είδους. Τονίζει ότι τα κουνέλια πρέπει να αναισθητοποιούνται πλήρως πριν από τη σφαγή, και να εξασφαλίζεται ότι δεν υφίστανται ταλαιπωρία, πόνο ή αγωνία· υπενθυμίζει ότι πρέπει να εξαλείφεται ο κίνδυνος να ανακτήσει το ζώο τις αισθήσεις του κατά τη σφαγή.

«Η εκτεταμένη χρήση αντιβιοτικών στην κονικλοτροφία, ιδίως στον τομέα της εντατικής εκτροφής που χρησιμοποιεί συστήματα κλωβών, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της μικροβιακής αντοχής», συνεπώς «η κατάργηση της χρήσης κλωβοστοιχιών σε όλη την Ε.Ε. θα είχε θετικό αντίκτυπο στην προστασία της δημόσιας υγείας και θα μείωνε τη χρήση αντιβιοτικών στην κονικλοτροφία» αναφέρει το ψήφισμα, καλώντας την Κομισιόν να υποβάλει σύντομα νομοθετικές προτάσεις για τον καθορισμό στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των εκτρεφόμενων κουνελιών.

Για να αντισταθμιστεί το υψηλότερο κόστος που έχουν τα εναλλακτικά συστήματα εκτροφής, οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Κομισιόν να λάβει μέτρα στήριξης του κλάδου και προώθησης της κατανάλωσης κρέατος κουνελιών.

Το εγκριθέν ψήφισμα θα πρέπει να προωθηθεί τώρα και να συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, πιθανότατα στα μέσα Μαρτίου.

Σημειώνουμε ότι τα κουνέλια είναι το είδος με τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό εκτρεφόμενων ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού σφάζονται πάνω από 340 εκατομμύρια κουνέλια ετησίως. Ωστόσο, η κονικλοτροφία στην ΕΕ αντιστοιχεί μετά βίας στο 1,1% της συνολικής παραγωγής κρέατος της Ε.Ε. Τα περισσότερα κράτη μέλη δεν διαθέτουν ειδική νομοθεσία για την εκτροφή, την αναπαραγωγή και την πάχυνση κουνελιών. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις: Αυστρία (2012, απαγόρευση των κλωβοστοιχιών)· Βέλγιο (2014, σταδιακή κατάργηση των κλωβών και εισαγωγή συστημάτων πάρκου το 2025)· Γερμανία (2014, νομοθεσία για τη βελτίωση της διαβίωσης των ζώων, ειδικά για την εκτροφή κουνελιών) και Ηνωμένο Βασίλειο (2007, κανονισμοί για την καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων ζώων, με ειδικές ανά είδος απαιτήσεις για την κονικλοτροφία).

26 January 2017
Banner
Banner