Οδηγίες στις Κτηνιατρικές για κρούσμα πανώλους μικρών μηρυκαστικών στη Βουλγαρία

26 June 2018

Οδηγίες στις Κτηνιατρικές για κρούσμα πανώλους μικρών μηρυκαστικών στη Βουλγαρία

Εστία Πανώλους Μικρών Μηρυκαστικών έχει εκδηλωθεί στη Βουλγαρία, στο χωριό Βόντεν, στην περιφέρεια Γιάμπολ. Σε αυτή την ανακοίνωση προχώρησε η Γ.Δ. Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ την περασμένη Παρασκευή, μετά από έγγραφη ενημέρωση που έλαβε από την ελληνική πρεσβεία στη Σόφια.

Εστία Πανώλους Μικρών Μηρυκαστικών στη Βουλγαρία µε ακτίνα 65 χλµ.

Σε επικαιροποιημένη ενημέρωση το ΥΠΑΑΤ σημειώνει ότι η εστία αφορά σε τρεις (3) γειτονικές εκτροφές, συνολικά 380 προβάτων και 160 αιγοειδών, στο χωριό. ∆ύο (2) πρόβατα προσβλήθηκαν, εκ των οποίων το ένα πέθανε στην εκτροφή. Οι αρμόδιες Αρχές ενημέρωσαν ότι εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπονται στην Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων η υποχρεωτική θανάτωση του συνόλου των αιγοπροβάτων στις εκτροφές. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε προληπτικά υποχρεωτική θανάτωση του συνόλου των μικρών μηρυκαστικών που εκτρέφονται εκτατικώς στο χωριό (667 πρόβατα και 171 αιγοειδή). Επίσης, ορίστηκαν ζώνες προστασίας και επιτήρησης, ενώ εφαρμόζεται περιορισμός μετακινήσεων των ζώων, καθώς και εντατικοποιημένη επιτήρηση στις περιοχές κατά μήκος των συνόρων της Βουλγαρίας με Τρίτες Χώρες που δεν είναι απαλλαγμένες από τη νόσο.

Με δεδομένη την κρισιμότητα της κατάστασης, λόγω της εμφάνισης του νοσήματος για πρώτη φορά σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γ.Δ. Κτηνιατρικής (Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιστικών Νοσημάτων) καλεί τις Κτηνιατρικές Αρχές να μεριμνήσουν για τα εξής:

«A. Οι Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων στο σύνολο της Επικράτειας της Χώρας παρακαλούνται να προβούν άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:

1) Άμεση ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων, έτσι ώστε να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της εισόδου και εξάπλωσης του νοσήματος.

2) Επισήμανση της αναγκαιότητας της εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας σε εκτροφές, σφαγεία και κατά την μεταφορά ζώντων ζώων, όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν έγγραφο.

3) Αύξηση της επιτήρησης των εκμεταλλεύσεων των αιγοπροβάτων και ενδελεχής κλινικός έλεγχος αυτών, στο πλαίσιο διενέργειας άλλων προγραμμάτων και ελέγχων.

4) Ενημέρωση των Λιμενικών Αρχών για την εντατικοποίηση των ελέγχων των προϊόντων και την απολύμανση των οχημάτων.

Β. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των νησιών απέναντι από τα Παράλια της Τουρκίας παρακαλούνται να προβούν άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:

1) Ενημέρωση όλων των κατόχων εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και των εμπλεκόμενων στο εμπόριο και την διακίνηση αυτών (υπεύθυνων σφαγείων, εμπόρων κλπ.) για τον κίνδυνο εισόδου του νοσήματος και τις συνέπειες για το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, για τα συμπτώματα του νοσήματος, καθώς και για την αναγκαιότητα τήρησης αυξημένων μέτρων βιοπροφύλαξης στις εγκαταστάσεις τους.

2) Υποχρεωτική κλινική εξέταση των αιγοπροβάτων που πρόκειται να μετακινηθούν προς άλλες περιοχές της Ελλάδας.

3) Ενημέρωση των Λιμενικών Αρχών για την εντατικοποίηση των ελέγχων των προϊόντων και την απολύμανση των οχημάτων.

4) Οι κάτοικοι των νησιών που επισκέπτονται την Τουρκία και μεταβαίνουν σε αγροτικές, δασικές περιοχές ή / και σε πάρκα για λόγους επαγγελματικούς, αναψυχής ή για κυνήγι, κατά την επιστροφή τους να αποφεύγουν να έρχονται σε επαφή με τα ζώα και να μεταβαίνουν στις εγκαταστάσεις τους. Εάν έχουν έρθει σε επαφή με αιγοπρόβατα, θα πρέπει για τουλάχιστον 15 ημέρες μετά την επιστροφή τους, να μην έρθουν σε επαφή με ζώα.

5) Την αδιάλειπτη εφαρμογή του προγράμματος επιτήρησης των Τεσσάρων (4) Εξωτικών Νοσημάτων, μεταξύ των οποίων και η Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών.

Γ. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας, Τμήματα Κτηνιατρικής ∆ΑΟΚ Έβρου και Ορεστιάδας) παρακαλούνται να προβούν άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:

1) Ενημέρωση όλων των κατόχων εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και όλων των εμπλεκόμενων στο εμπόριο και την διακίνηση αυτών (υπεύθυνων σφαγείων, εμπόρων κλπ.) για τον κίνδυνο εισόδου του νοσήματος και τις συνέπειες για το ζωικό της κεφάλαιο, τα συμπτώματα του νοσήματος, καθώς και για την αναγκαιότητα τήρησης αυξημένων μέτρων βιοασφάλειας στις εγκαταστάσεις τους.

2) Υποχρεωτική κλινική εξέταση όλων των αιγοπροβάτων που πρόκειται να μετακινηθούν προς άλλες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.

3) Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων της περιοχής για την αναγκαιότητα υποστήριξης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και την εξασφάλιση πόρων.

4) Ορισμός ζώνης αυξημένης επαγρύπνησης κατά μήκος των Ελληνικών Συνόρων με την Βουλγαρία και την Τουρκία, σε απόσταση 10 χιλιομέτρων και εφαρμογή στη συγκεκριμένη ζώνη των ακόλουθων μέτρων:

4.1 Καταγραφή των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του πληθυσμού τους.

4.2 Άμεση επίσκεψη και διενέργεια κλινικών εξετάσεων στο σύνολο των μονάδων ξεκινώντας από όσες βρίσκονται πλησίον των συνόρων. Συνέχιση της κλινικής επιτήρησης σε εβδομαδιαία βάση. Η κλινική εξέταση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τα αντίστοιχα έντυπα του Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης.

4.3 Υποχρεωτική κλινική εξέταση όλων αιγοπροβάτων που πρόκειται να μετακινηθούν από την εν λόγω ζώνη προς τις υπόλοιπες (εκτός ζώνης) περιοχές, πριν από τη μετακίνησή τους, με την συμπλήρωση αντίστοιχου εντύπου (Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης).

4.4 Ατομική ενημέρωση των υπευθύνων εκμεταλλεύσεων και χορήγηση έντυπου υλικού.

4.5 Αυστηρότατα μέτρα βιοπροφύλαξης για τις συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις, ακόμα και αποφυγή βόσκησης σε βοσκοτόπους πλησίον των συνόρων.

4.6 Απαγόρευση της εισόδου στις εγκαταστάσεις οχημάτων που έχουν έρθει προηγουμένως σε επαφή με άλλες εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.

5) Την αδιάλειπτη εφαρμογή του προγράμματος επιτήρησης των Τεσσάρων (4) Εξωτικών Νοσημάτων, μεταξύ των οποίων και η Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών».

Επισημαίνεται ότι η Πανώλη Μικρών Μηρυκαστικών είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, το οποίο δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στη Χώρα μας. Πρόκειται για νόσημα υψηλής μεταδοτικότητας του οποίου η παρουσία πλησίον των συνόρων μας, καθιστά τον κίνδυνο εισόδου του στην Χώρα μας ιδιαίτερα μεγάλο. Αυτό δημιουργεί έναν συναγερμό στις Υπηρεσίες προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη ανίχνευση του νοσήματος, σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος. Για τον λόγο αυτό, απαιτούνται:

 • Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων.
 • Ύπαρξη απολυμαντικής τάφρου στην είσοδο – έξοδο των εγκαταστάσεων, με τακτική ανανέωση του απολυμαντικού.
 • Καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων σε τακτική βάση.
 • Απεντόμωση – μυοκτονία των εγκαταστάσεων σε τακτική βάση.
 • Περιορισμός της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους, στις εντελώς απαραίτητες. Ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται σε οχήματα που έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.
 • Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις.
 • Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.
 • Καθαρισμός και απολύμανση των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από την εκμετάλλευση.
 • Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών.
 • Έλεγχος της προέλευσης των μηχανημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις και στους βοσκότοπους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην επαφή τους με αίγες και πρόβατα.
 • Απομόνωση ζώων που νοσούν σε ξεχωριστό χώρο, καθώς και ζώων που εισέρχονται για πρώτη φορά στην εκτροφή πριν την ανάμειξή τους με τα υπάρχοντα στην εκτροφή ζώα.
 • Προμήθεια ζώων με νόμιμες διαδικασίες: Ενημέρωση των Κτηνιατρικών Αρχών, ταυτοποίηση των ζώων με ενώτια ή ηλεκτρονικούς βώλους, επίσημα έγγραφα (υγειονομικά πιστοποιητικά).
 • Να μην χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα εργαλεία, εξοπλισμός και αντικείμενα προερχόμενα από άλλες εκμεταλλεύσεις.
 • Προμήθεια ζώων, προϊόντων και ζωοτροφών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
 • Καθημερινός έλεγχος των ζώων για τον εντοπισμό κλινικών συμπτωμάτων.
26 June 2018
Banner