Οδηγίες στα σφαγεία για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων

03 October 2018

Οδηγίες στα σφαγεία για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων

Εγκύκλιο για τα μέτρα βιοασφάλειας και τους κτηνιατρικούς ελέγχους στα σφαγεία εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, μετά τα κρούσματα Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ) που εμφανίσθηκαν πλέον και στη γειτονική Βουλγαρία.

Πλέον της τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας σε όλες τις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις (συστηματικού και εκτατικού τύπου καθώς και οικόσιτες) θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας στα σφαγεία, ξεκαθαρίζει η εγκύκλιος και αναφέρει πιο συγκεκριμένα ότι «τα σφαγεία αποτελούν κρίσιμα σημεία για την διασπορά των νοσημάτων των ζώων. Ζώα διαφορετικών ειδών και διαφορετικής προέλευσης συγκεντρώνονται σε μια τοποθεσία, όπου υπάρχει αυξημένη κίνηση ανθρώπων και οχημάτων. Όλα τα εισερχόμενα ζώα προς σφαγή θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά από τον αρμόδιο κτηνίατρο, για οποιαδήποτε ένδειξη νόσου.

Ενημερωτική αφίσα για ταξιδιώτες σχετικά με την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΚΛΙΚ στην εικόνα για μεγέθυνση)

Παρακαλείστε όπως δίνετε ιδιαίτερη σημασία:
- στον ενδελεχή προ της σφαγής κλινικό έλεγχο των ζώων,
- στην απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από το σφαγείο (τάφρος απολύμανσης ή απολύμανση τροχών με άλλο μέσο, πλύσιμο -απολύμανση οχημάτων μετά την εκφόρτωση των ζώων),
- στον καθαρισμό των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού (ώστε να διασφαλιστεί ότι έχουν απομακρυνθεί κόπρος, τρίχες και άλλες ακαθαρσίες ) με ιδιαίτερη έμφαση στα κελιά υπόπτων και τους στάβλους αναμονής,
- στην ορθή διαδικασία απολύμανσης και χρήση του απολυμαντικού στη σωστή συγκέντρωση και σύμφωνα με το φύλλο οδηγιών του σκευάσματος,
- στην ορθή συλλογή και διαχείριση των ΖΥΠ,
- στη διασφάλιση ότι οι χειριστές, οι επισκέπτες και το προσωπικό των σφαγείων αποφεύγουν τις επισκέψεις σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις,
- σε περίπτωση υποψίας της νόσου κατά τη μεταθανάτια εξέταση, στη λήψη δειγμάτων (σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 3471/126810/20.09.2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας) και αποστολή τους προς εξέταση και τη δέσμευση του σφάγιου (φύλαξη σε ξεχωριστό χώρο και διενέργεια απολυμάνσεων) μέχρι την έκδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων».

Η εγκύκλιος υπενθυμίζει ότι σε υπόνοια/επιβεβαίωση παρουσίας της ΑΠΧ σε σφαγείο, ενεργοποιείται Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης σύμφωνα με την Υ.Α. 260918/2009(Β,75).

[Πηγή: pigfarmer.gr]

03 October 2018
Banner
Banner