Ο Λ. Τσιαντής πρόεδρος του ΑΠΣ Άρτα

23 June 2016

Ο Λ. Τσιαντής πρόεδρος του ΑΠΣ Άρτα

Κατόπιν διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας που διεξήχθησαν την 18η Ιουνίου 2016, ο πλειοψηφήσας σύμβουλος Λεωνίδας Τσιαντής προσκάλεσε τα νεοεκλεγέντα μέλη σε Διοικητικό Συμβούλιο την 22α Ιουνίου 2016 με θέμα την Κατανομή Αξιωμάτων και τον Ορισμό των Υπεύθυνων Τομέων. Με βάση τα αποτελέσματα της σχετικής διαδικασίας:
1. Πρόεδρος του Δ.Σ ομόφωνα ο Τσιαντής Λεωνίδας με ψήφους 7.
2. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ ομόφωνα ο Πετανίτης Δημήτριος με ψήφους 7.
3. Γραμματέας του Δ.Σ ομόφωνα ο Φούντας Δημήτριος με ψήφους 7.
4. Ταμίας του Δ.Σ ομόφωνα ο Γιαννάκης Λάμπρος με ψήφους 7.
5. Μέλη του Δ.Σ εξελέγησαν ομόφωνα οι Γαλήνας Χρήστος, Μιχαλοπούλου Παναγιώτα, Μίχας Παύλος.

• Υπεύθυνος για το Πτηνοσφαγείο ομόφωνα ο Πετανίτης Δημήτριος.
• Υπεύθυνος για το Εργοστάσιο Ζωοτροφών ομόφωνα ο Γαλήνας Χρήστος.
• Υπεύθυνος Εκκολαπτηρίου ομόφωνα ο Φούντας Δημήτριος.
• Υπεύθυνος Συνεργείου Οχημάτων, Οδηγών και Υποπροϊόντων ο Γιαννάκης Λάμπρος.

23 June 2016
Banner
Banner