Ο συμβιβασμός για τα βιολογικά στο μενού του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας

10 July 2017

Ο συμβιβασμός για τα βιολογικά στο μενού του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας

Με την παρουσίαση του προγράμματος εργασίας της εσθονικής Προεδρίας προβλέπεται να ξεκινήσει η συνεδρίαση των Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Ιουλίου στις Βρυξέλλες. Η έναρξη της εσθονικής προεδρίας συμπίπτει με τον συμβιβασμό που προέκυψε μεταξύ των κρατών μελών για τα θέματα της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, ζήτημα για το οποίο η Μάλτα, ως η προηγούμενη προεδρεύουσα του Συμβουλίου, κατέβαλε ιδιαίτερη προσπάθεια. Το Συμβούλιο μάλιστα αναμένεται να προβεί σε απολογισμό των αποτελεσμάτων του τελικού τριμερούς διαλόγου σχετικά με τη βιολογική γεωργία.

Στη διήμερη συνεδρίαση των υπουργών Γεωργίας την επόμενη εβδομάδα, η Κομισιόν θα παρουσιάσει στο Συμβούλιο την ανακοίνωσή της σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και με τις διαβουλεύσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες κατά το 2018. Η ανακοίνωση εκθέτει τις βασικές αρχές που θα ακολουθήσει η Επιτροπή στην πρότασή της για τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2018, η οποία αναμένεται για το φθινόπωρο.

Κατά τα λοιπά, οι υπουργοί θα προβούν επίσης σε ανταλλαγή απόψεων για την πορεία της εφαρμογής των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του Μαΐου 2015 με θέμα την απλοποίηση και για τα αποτελέσματα της διάσκεψης για τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Επιπλέον η Κομισιόν θα ενημερώσει τους υπουργούς για θέματα γεωργίας σχετικά με το εμπόριο και θα συζητήσει το ζήτημα των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και των συνώνυμών τους που μπορούν να αναγράφονται στην επισήμανση των οίνων.

Στην ενότητα «Διάφορα», οι υπουργοί θα ενημερωθούν επίσης σχετικά με:

- το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης «Μία Υγεία» για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής

- την αφρικανική πανώλη των χοίρων

- την επισήμανση της προέλευσης

- τη διπλή ποιότητα τροφίμων (αφορά τα τρόφιμα που πωλούνται στην κοινή αγορά της Ε.Ε. υπό το ίδιο εμπορικό σήμα αλλά είναι διαφορετικά στη σύσταση και στην ποιότητα, αναλόγως του κράτους μέλους στο οποίο διατίθενται)

- την ξηρασία στην Πορτογαλία

10 July 2017
Banner