Ο ΣΕΚ για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος στα μικρά νησιά του Αιγαίου

04 August 2017

Ο ΣΕΚ για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος στα μικρά νησιά του Αιγαίου

Διορθωτικές κινήσεις που θα διασφαλίσουν την ενίσχυση για το σύνολο του γάλακτος που παράγεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, ζητεί με επιστολή του προς τον Γ.Δ. Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας. Με την παρέμβασή του αυτή ο ΣΕΚ θέτει στον Θ. Αλεξανδρόπουλο το ζήτημα της μειωμένης δυναμικότητας επεξεργασίας γάλακτος που έχουν τα τυροκομεία στις εν λόγω περιοχές, με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να χάνουν την ενίσχυση για το παραγόμενο γάλα που δεν μπορεί να μεταποιηθεί τοπικά.

Αναλυτικά η επιστολή του ΣΕΚ έχει ως εξής:

«Κύριε Γενικέ,

Όπως καλά γνωρίζετε, στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ενισχύεται η τοπική παραγωγή γάλακτος για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι παραγωγοί αγελαδινού ή/και πρόβειου ή/και αίγειου γάλακτος και η ενίσχυση αφορά την ποσότητα γάλακτος που παραδίδεται ή ιδιομεταποιείται, σε τοπικές μεταποιητικές μονάδες (βιομηχανίες − βιοτεχνίες γάλακτος).

Σύμφωνα ωστόσο με αναφορές των μελών μας των εν λόγω νησιωτικών περιοχών, πολλοί παραγωγοί δεν λαμβάνουν την ενίσχυση λόγω της μειωμένης δυναμικότητας επεξεργασίας γάλακτος των τοπικών τυροκομείων σε σχέση με την συνολικά παραγόμενη ποσότητα γάλακτος.

Για παράδειγμα στο νησί Λέσβος η παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ανήλθε το 2016 σε 40.859.891 κιλά ενώ η συνολική δυναμικότητα επεξεργασίας γάλακτος/γαλακτική περίοδο (6 μήνες) ανήλθε σε 22.582.800 κιλά, με αποτέλεσμα να χάνεται η ενίσχυση για την ποσότητα γάλακτος που δεν μπορεί να μεταποιηθεί τοπικά.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιάζουσες συνθήκες παραγωγής στα νησιά του Αιγαίου και ότι η φιλοσοφία του κανονισμού είναι η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και η στήριξη των εργασιών παραγωγής, που αποτελούν θεμελιώδη παράγοντα της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής ισορροπίας των μικρών νησιών:

Ζητάμε να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις οι οποίες θα διασφαλίσουν την ενίσχυση για το σύνολο του γάλακτος που παράγεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, ώστε οι κτηνοτρόφοι των νησιωτικών μας περιοχών να λαμβάνουν στο ακέριο τις ενισχύσεις που δικαιούνται».

04 August 2017
Banner