Ο Κασίμης στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας

13 June 2017

Ο Κασίμης στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας

Στις 12 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε η τακτική σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας- Αλιείας στο Λουξεμβούργο. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπος Κασίμης.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η πρόταση για τη βιολογική γεωργία, η οποία έχει διχάσει τα Κράτη Μέλη. Σε μια τελευταία προσπάθεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας υιοθέτησης της πρότασης, ο Επίτροπος Hogan πρότεινε να συνεχιστούν οι συζητήσεις ώστε να βρεθεί ένας επιθυμητός συμβιβασμός. Με το πέρας της συζήτησης, αποφασίστηκε η Προεδρία να υποβάλει νέο συμβιβαστικό κείμενο, το οποίο θα εξεταστεί από την Ειδική Επιτροπή Γεωργίας και το αποτέλεσμα μιας πιθανής διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετηθεί από τους Υπουργούς στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας του Ιουλίου. Στην παρέμβασή του ο κ. Κασίμης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η χρυσή τομή για την επίτευξη συμφωνίας είναι οι προσπάθειες για σύγκλιση και εναρμόνιση, ωστόσο, σημείωσε, ότι η απόρριψη της πρότασης θα παγιώσει ή και θα οξύνει τις ήδη διαπιστωμένες διαφορετικές αντιλήψεις και πρακτικές των εθνικών διοικήσεων. Στη συνέχεια υπογράμμισε τη στήριξη της ελληνικής πλευράς για το ετερογενές πολλαπλασιαστικό υλικό, η χρήση του οποίου θα δημιουργήσει περισσότερες επιλογές για τους βιοκαλλιεργητές, θα συμβάλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των τοπικών γενετικών πόρων και θα δώσει περισσότερες οικονομικές ευκαιρίες για τους δημιουργούς φυτικών ποικιλιών. Αναφορικά με το ζήτημα της παρουσίας μη εγκεκριμένων ουσιών θα υποστηρίζαμε κάθε προσπάθεια που θα βαδίσει στη λογική της σύγκλισης και πλήρους εναρμόνισης ανάμεσα στα ΚΜ. Ο κ. Κασίμης υπογράμμισε τις κόκκινες γραμμές της ελληνικής πλευράς που αφορούν στο status quo για την θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια και τη διατήρηση της παράλληλης παραγωγής συμβατικών και βιολογικών ψαριών από την ίδια επιχείρηση, πρακτική που σήμερα εφαρμόζεται με επιτυχία και χωρίς προβλήματα. Επίσης διαφώνησε με την πρακτική των «οριοθετημένων παρτεριών» η οποία δεν βασίζεται στην αποκλειστική σύνδεση φυτού και εδάφους.

Για την κατάσταση της αγοράς των γεωργικών προϊόντων, ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση των ευαίσθητων ευρωπαϊκών προϊόντων. Ειδικότερα για τη ζάχαρη σημείωσε την ανάγκη για ομαλή μετάβαση του τομέα στο σύστημα της ελεύθερης αγοράς και την αποφυγή εγκατάλειψης της καλλιέργειας των σακχαρότευτλων μετά τη λήξη των ποσοστώσεων και για το ρύζι τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω των αυξανόμενων εισαγωγών από τις χώρες ΕΒΑ («Όλα εκτός από τα Όπλα»). Για τα οπωροκηπευτικά καλωσόρισε τη συνέχιση των έκτακτων μέτρων, ωστόσο εξέφρασε την επιθυμία συμπερίληψης και του ακτινιδίου στον κατάλογο των φρούτων που ενισχύονται από τα έκτακτα μέτρα. Τέλος, υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία για τη Χώρα του τομέα της αιγοπροβατοτροφίας, ο οποίος αξιοποιεί τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας, όπου, κατά κανόνα, αποτελεί και τον κύριο παραγωγικό κλάδο.

Για τη θέση της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ για την Γεωργία, οι αντιπροσωπείες της Ελλάδας, Αυστρίας, Βουλγαρίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Κύπρου, Ουγγαρίας, Λιθουανίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας και Ισπανίας ζήτησαν από την Επιτροπή να λαμβάνουν συνεχή πληροφόρηση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις της νέας συμφωνίας, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της τρέχουσας συζήτησης για την ΚΑΠ μετά το 2020.

Για τις διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τις χώρες MERCOSUR, οι αντιπροσωπείες της Ελλάδας, Αυστρίας, Βουλγαρίας, Γαλλίας, Κύπρου, Ιρλανδίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας και Σλοβενίας, επανέλαβαν την ανάγκη συνεργασίας και διαλόγου της Επιτροπής με τα ΚΜ και της ενεργούς συμμετοχής του Συμβουλίου Γεωργίας για την αξιολόγηση των δεδομένων και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Τέλος, το Συμβούλιο Υπουργών ενημερώθηκε για την πρωτοβουλία της Προεδρίας της Μάλτας σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την υγεία των φυτών και των ζώων, και την πρόταση για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Σχετικά με την εξέλιξη του θέματος της απάτης κρέατος προέλευσης Βραζιλίας ο Επίτροπος σημείωσε ότι το θέμα παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς και ανέφερε επιστολή του προς τις αρχές της Βραζιλίας για επείγουσες δράσεις κυρίως για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας των επίσημων ελέγχων.

13 June 2017
Banner