Ο Έλληνας υπουργός στο Συμβούλιο Γεωργίας της ΕΕ

08 September 2015

Ο Έλληνας υπουργός στο Συμβούλιο Γεωργίας της ΕΕ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης κ. Δημήτρης Μελάς μετείχε στην έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 7 Σεπτεμβρίου. Σκοπός της συνάντησης ήταν η εξέταση των προβλημάτων στην κατάσταση της αγοράς των γεωργικών προϊόντων και η αναζήτηση λύσεων, στο άμεσο και στο μεσοπρόθεσμο επίπεδο.

Οι Υπουργοί αναφέρθηκαν στα σημαντικότερα προβλήματα, με επίκεντρο το γάλα και το χοίρειο κρέας, ενώ η Επιτροπή πρότεινε πακέτο μέτρων 500 εκατομμυρίων €, για την άμεση στήριξη του αγροτικού τομέα. Στο πακέτο αυτό περιλαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας (άμεσες ενισχύσεις για όλα τα κράτη μέλη, αύξηση των προκαταβολών των άμεσων πληρωμών και των στρεμματικών ενισχύσεων αγροτικής ανάπτυξης), μέτρα για τη σταθεροποίηση των αγορών (παρέμβαση και ιδιωτική αποθεματοποίηση, προώθηση, βελτίωση του Παρατηρητηρίου Γάλακτος, διευκόλυνση των εξαγωγών) καθώς και δράσεις για τη βελτίωση της εμπορικής αλυσίδας.

Στην παρέμβασή του ο Έλληνας Αν. Υπουργός τόνισε την ανάγκη για άμεση και στοχευμένη ανταπόκριση στα πολλαπλά προβλήματα των γεωργών, που οφείλονται είτε στη συγκυρία είτε σε πολιτικές επιλογές της ΕΕ, όπως οι ρωσικές απαγορεύσεις ή η κατάργηση των ποσοστώσεων και που αφορούν - πέρα από την κτηνοτροφία - και άλλους σημαντικούς τομείς, όπως τα οπωροκηπευτικά, η ζάχαρη και το ρύζι.

Σε ότι αφορά στο γάλα, ο Αν. Υπουργός υπενθύμισε ότι η λήξη των ποσοστώσεων οδήγησε σε μείωση της παραγωγής σε χώρες με υψηλό κόστος και δυσχερέστερες συνθήκες παραγωγής και διακίνησης, όπως η Ελλάδα και τόνισε ότι η παράμετρος αυτή πρέπει να αποτελέσει κριτήριο για την κατανομή της έκτακτης ενίσχυσης στα κράτη μέλη. Τόνισε επίσης ότι η αναγραφή της χώρας καταγωγής είναι σημαντική για την ενίσχυση της διαφάνειας και των μικρών εκμεταλλεύσεων, που αντιμετωπίζουν προβλήματα ανταγωνιστικότητας.

Ο κ. Μελάς υπογράμμισε ότι η όποια συζήτηση για αύξηση των θεσμικών τιμών θα πρέπει να αφορά όχι μόνο το γάλα αλλά και άλλους ευαίσθητους τομείς και προϊόντα. Θα πρέπει να δοθούν άμεσες λύσεις σε θέματα όπως η ολοκλήρωση βελτιωμένων μέτρων για διανομή προϊόντων στα σχολεία, η διεύρυνση των προορισμών για τα προϊόντα απόσυρσης και η βελτίωση των κανόνων για τις ομάδες παραγωγών. Σε ότι αφορά στην αύξηση των προκαταβολών των άμεσων ενισχύσεων, τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου Πυλώνα, που θα διευκολύνει τη ρευστότητα, ο κ. Μελάς ζήτησε από την Επιτροπή να επιδείξει τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία στους ελέγχους, που μπορούν να ολοκληρωθούν πριν την τελική εξόφληση των γεωργών.

Ο Αν. Υπουργός ανέφερε επίσης ότι η βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας, σε όλες τις περιφέρειες της Ένωσης, στις σημερινές πολύπλοκες συνθήκες των αγορών, απαιτεί συντονισμένες δράσεις και στρατηγική, σε όλα τα επίπεδα, για άμεσες και βραχυπρόθεσμες λύσεις αλλά και για τις μεσο – και μακροπρόθεσμες προοπτικές. Η σύσταση μιας Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τα θέματα αυτά, είναι βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Όπως δήλωσε ο Αν. Υπουργός, «οι προσπάθειες της ΕΕ πρέπει να στοχεύουν σε δράσεις που έχουν αντίκτυπο στο κόστος παραγωγής και στο εισόδημα των γεωργών και στη δικαιότερη κατανομή της προστιθέμενης αξίας στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η διατήρηση των αγορών και η αναζήτηση νέων διεξόδων απαιτεί μεγαλύτερη προστασία τόσο των αμυντικών όσο και των επιθετικών συμφερόντων της ΕΕ και των κρατών μελών της στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις. Για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των κρίσεων, που είναι βασικό προαπαιτούμενο για τη βιωσιμότητα της Ευρωπαϊκής γεωργίας, οφείλουμε να διαθέτουμε ευέλικτα εργαλεία, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των περιφερειών της ΕΕ, για όλους τους τομείς με ορατούς κινδύνους, για τους οποίους μάλιστα υπάρχουν τοπικές ιδιαιτερότητες».

08 September 2015
Banner
Banner