Ο αγροτικός συνδικαλισμός σε δημόσια διαβούλευση

17 August 2017

Ο αγροτικός συνδικαλισμός σε δημόσια διαβούλευση

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσε από χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου το σχέδιο νόμου «Αγροτικός συνδικαλισμός και άλλες διατάξεις».

Το σχέδιο νόμου αποτελείται από 23 άρθρα και ορίζει ότι:

«1. Συνδικαλιστικές οργανώσεις των αγροτών και αγροτισσών που μπορούν να συνιστώνται και να λειτουργούν στον αγροτικό χώρο αποτελούν οι Κλαδικοί Αγροτικοί Σύλλογοι (ΚΑΣ), οι Κλαδικές Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων (ΚΟΑΣ), οι Κλαδικές Εθνικές Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων (ΚΕΣΑΣ), οι Ενώσεις Νέων Αγροτών (ΕΝΑ) και η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ).
2. Παραγωγοί βιολογικής ή συμβατικής γεωργίας που διακινούν τα προϊόντα τους σε αγορές παραγωγών, μπορούν να ιδρύουν Ενώσεις Αγορών Παραγωγών (ΕΑΠ), Ομοσπονδία Ενώσεων Αγορών Παραγωγών (ΟΕΑΠ) και Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγορών Παραγωγών (ΣΕΑΠ).»

Σκοπός των ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ και ΠΕΝΑ, είναι η προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους που ασχολούνται επαγγελματικά με την αγροτική παραγωγή.

Για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, ορίζεται ότι:

«1. Οι αγροτικοί σύλλογοι, ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες, ΕΝΑ, ΠΕΝΑ και ΕΑΠ που υφίστανται νόμιμα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, οφείλουν μέσα σε ένα (1) χρόνο από τη δημοσίευσή του παρόντος, να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στο νόμο αυτό και να ενεργήσουν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
2. ΚΕΣΑΣ που έχουν καταστατικά σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και ιδρυθούν μέσα σε δύο (2) χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορεί να ενισχυθούν, κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ενίσχυση του προηγούμενου εδαφίου δίνεται σε αναλογία με τις συνδρομές που έχουν πράγματι καταβληθεί από τα μέλη των ΚΕΣΑΣ
3. Οι ΚΟΑΣ και ΚΕΣΑΣ μπορεί να συσταθούν μετά από έξι (6) και δώδεκα (12) μήνες αντίστοιχα, από την δημοσίευση του παρόντος.
4. Η έγκριση ή η τροποποίηση των καταστατικών των ΚΑΣ, από τα αρμόδια δικαστήρια για διάστημα ενός (1) χρόνου και των ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ για διάστημα δύο (2) χρόνων από τη δημοσίευση του νόμου αυτού πραγματοποιείται ατελώς.»

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 15/9/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 και όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν την άποψη και τα σχόλιά τους, μπορούν να το κάνουν εδώ.

17 August 2017
Banner
Banner