Νύχτα και χωρίς ακατάσχετο λογαριασμό το ν/σ για το πλαστικό χρήμα

13 December 2016

Νύχτα και χωρίς ακατάσχετο λογαριασμό το ν/σ για το πλαστικό χρήμα

Εν μέσω νυκτός κατατέθηκε στη Βουλή το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τις διατάξεις για τη χρήση πλαστικού χρήματος και την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων (δείτε εδώ το ν/σ όπως κατατέθηκε). Το νομοσχέδιο, που επιπλέον περιλαμβάνει διατάξεις για την αναμόρφωση του πτωχευτικού κώδικα των επιχειρήσεων, καθιστά υποχρεωτική τη χρήση καρτών για όλες τις συναλλαγές που η αξία τους υπερβαίνει τα 500 ευρώ, και συνδέει το αφορολόγητο με συγκεκριμένο ύψος δαπανών που θα πρέπει να πραγματοποιεί ο φορολογούμενος με τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, αναλόγως του εισοδήματός του. Επιπροσθέτως, προβλέπει τις διαδικασίες για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, επί ποινή πρόσθετου φόρου που κυμαίνεται ανάλογα με την περίπτωση, με αντάλλαγμα την απαλλαγή από άλλα πρόστιμα και κυρώσεις.

Σχετικά με το αφορολόγητο. Από το 2017 όσοι έχουν εισόδημα έως 10.000 ευρώ, για να δικαιούνται το αφορολόγητο θα πρέπει να πραγματοποιήσουν δαπάνες με τη χρήση κάρτας για το 10% του εισοδήματός τους. Για εισοδήματα 10.001 - 30.000 ευρώ, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 15%, ενώ για εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ, σε 20% και μέχρι ποσού των 30.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι αν οι δαπάνες μέσω καρτών υπολείπονται του προβλεπόμενου ποσοστού δαπανών για το αφορολόγητο, τότε θα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% επί της διαφοράς. Όσοι θα εξαιρεθούν από την υποχρεωτική χρήση καρτών, θα πρέπει να προσκομίσουν ανάλογης αξίας αποδείξεις αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι δεν προβλέπεται ο ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός που αποτελούσε επιχείρημα της ελληνικής πλευράς (σε ένα μέτωπο όπου συντάχθηκαν κυβέρνηση και επιχειρηματικός κόσμος) στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές, προκειμένου να λειτουργήσει ως κίνητρο για την εγκατάσταση POS. Προφανώς στη διαπραγμάτευση επικράτησε η άποψη των δανειστών περί «δημιουργικής καταστροφής» (σ.σ. όσοι έχουν ανάγκη από ακατάσχετο λογαριασμό για να τα βγάλουν πέρα –έλεγαν οι Θεσμοί– δεν είναι βιώσιμοι, συνεπώς ας κλείσουν για να… καθαρίσει η αγορά).

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι προϋπόθεση για τον συνυπολογισμό των ιατρικών δαπανών στον προσδιορισμό του ποσού μείωσης φόρου, είναι η πραγματοποίηση αυτών με τη χρήση μέσου πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

Οι επιχειρήσεις δηλώνουν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το κατατεθέν ν/σ, «Οι ελληνικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να δηλώνουν μέσω του TAXISNET τους συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, διαμέσου των οποίων αποδέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές. Οι επιχειρήσεις δηλώνουν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, μεταξύ αυτών που έχουν συμπεριληφθεί στο ως άνω δημόσιο μητρώο (σ.σ. Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών). Κατ' αυτό τον τρόπο, οι οικείες Αρχές έχουν τη δυνατότητα διασταύρωσης των στοιχείων συναλλαγών των επιχειρήσεων δια μέσου των δεδομένων συναλλαγών που διαβιβάζουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.

Η περίπτωση που επιχείρηση δεν δηλώνει συνεργαζόμενο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δηλοί ότι αυτή δεν αποδέχεται ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και, κατά συνέπεια, δεν διαβιβάζει στο Υπουργείο Οικονομικών τα δεδομένα των συναλλαγών. Η περίπτωση αυτή συνιστά υπόθεση υψηλής προτεραιότητας για τον περαιτέρω έλεγχο ενδεχόμενης απόκρυψης φορολογητέας ύλης.

Το μέτρο θα επιτρέψει την αξιοποίηση δεδομένων συναλλαγών με οργανωμένο τρόπο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, δίνοντας για πρώτη φορά στο Ελληνικό Δημόσιο ένα σύγχρονο οπλοστάσιο για τον προσδιορισμό των πραγματικών εσόδων των επιχειρήσεων και τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής».

Και λοταρία. Καθορίζεται πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων (λοταρία) που θα βασίζεται στις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση μέσων πληρωμής, κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής για την αγορά αγαθών ή την λήψη υπηρεσιών. Το συνολικό διανεμόμενο χρηματικό ποσό κατά τις διενεργούμενες κληρώσεις επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και δεν υπερβαίνει το ποσό των 12 εκατ. ευρώ κατ' έτος.

Σχετικά με την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων. Όσοι επιθυμούν θα μπορούν να υποβάλλουν τροποποιητικές ή αρχικές δηλώσεις στην εφορία έως την 31.5.2017 για εισοδήματα που δεν είχαν δηλώσει στο παρελθόν. Για τα εισοδήματα αυτά θα προβλέπεται πρόσθετος φόρος 8% αν η δήλωσή υποβληθεί έως 31.3.2017 και 10% αν η δήλωση υποβληθεί μετά την ημερομηνία αυτή και έως 31.5.2017. Ο πρόσθετος αυτός φόρος θα προσαυξάνεται κατά 25% για δηλώσεις που θα αφορούν εισοδήματα έως το 2001, 23% για εισοδήματα ως το 2002, 22% για εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί ως το 2003, 16% για εισοδήματα αδήλωτα ως το 2004, 15% έως το 2005, 12% ως το 2006, 10% ως το 2007, 6% ως το 2008, 5% ως το 2009 ενώ για τα εισοδήματα από το 2010 και μετά δεν προβλέπεται προσαύξηση.

Περαιτέρω, προβλέπονται μια σειρά περιπτώσεων προσαρμογής του πρόσθετου φόρου. Έτσι, για όσους λάβουν εντολή ελέγχου ή πρόσκληση για παροχή πληροφοριών μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου και υποβάλλουν δήλωση μετά την πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία αυτή, τότε ο πρόσθετος φόρος κυμαίνεται από 15% έως 30%, αν κοινοποιηθεί εν τω μεταξύ ο προσωρινός προσδιορισμός φόρου. Για τους φορολογούμενους στους οποίους έχει κοινοποιηθεί εντολή ελέγχου ή έχει κοινοποιηθεί πρόσκληση παροχής πληροφοριών, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση σε 60 μέρες από τη δημοσίευση του νόμου, με πρόσθετο φόρο 13%.

Χρήση των διατάξεων για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων τους μπορούν να κάνουν και οι φορολογούμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου ή έχει ζητηθεί παροχή πληροφοριών, έως την 31.5.2017.

13 December 2016
Banner