Νέος κανονισμός για την αναπαραγωγή των ζώων

18 May 2016

Νέος κανονισμός για την αναπαραγωγή των ζώων

Νέοι κανόνες όσον αφορά τους όρους για την αναπαραγωγή, το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζώων αναπαραγωγής και του γενετικού τους υλικού θεσπίζονται με το νέο Κανονισμό που αποδέχτηκε το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε. στις 17 Μαΐου.
Η προηγούμενη σχετική ενωσιακή νομοθεσία ήταν οργανωμένη σύμφωνα με τα είδη, ενώ ο νέος κανονισμός θα παράσχει ένα ενιαίο και εξορθολογισμένο σύνολο διατάξεων για βοοειδή, χοίρους, αιγοπρόβατα και ιπποειδή αναπαραγωγής. Οι αναθεωρημένοι κανόνες εισάγουν ρυθμίσεις για διάφορες πτυχές, μεταξύ των οποίων η αναγνώριση των οργανώσεων αναπαραγωγής και ιδιωτικών επιχειρήσεων, η έγκριση των προγραμμάτων τους, η καταχώριση ζώων σε ειδικά βιβλία και μητρώα αναπαραγωγής, ο έλεγχος της απόδοσης και η γενετική αξιολόγηση, καθώς και το περιεχόμενο των ζωοτεχνικών πιστοποιητικών.
Ο νέος κανονισμός θα περιλαμβάνει διατάξεις για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον τομέα της αναπαραγωγής ζώων.
Στόχος των νέων κανόνων, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε επίσημα το Συμβούλιο, είναι η αποφυγή εμποδίων στο εμπόριο λόγω της μεταφοράς της νομοθεσίας της Ε.Ε. στο εθνικό δίκαιο και η υπέρβαση των υφιστάμενων προβλημάτων και των αδικαιολόγητων περιορισμών στις διασυνοριακές δραστηριότητες εγκεκριμένων ενώσεων εκτροφέων.
Ο κανονισμός περί αναπαραγωγής ζώων θα συμβάλει στη διατήρηση των πολύτιμων ζωικών γενετικών πόρων, στην προστασία της βιοποικιλότητας και στην παραγωγή περιφερειακών προϊόντων τυπικής ποιότητας. Πώς; Οι ενώσεις εκτροφέων και οι επιχειρήσεις αναπαραγωγής θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα και αυστηρά κριτήρια για την αναγνώριση και έγκριση των οικείων προγραμμάτων αναπαραγωγής από τις εθνικές αρχές.
Σε περίπτωση απειλούμενης φυλής οι εθνικές αρχές θα μπορούν να αρνηθούν την έγκριση ενός προγράμματος αναπαραγωγής ή ακόμη και να πραγματοποιούν, σε προσωρινή βάση, πρόγραμμα αναπαραγωγής για τη φυλή αυτή εξασφαλίζοντας έτσι την προώθησή της.
Ο κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει έως τα μέσα του 2016 και θα εφαρμόζεται από το δεύτερο εξάμηνο του 2018.

Το κείμενο του Κανονισμού μπορείται να το δείτε εδώ

Τα υπόλοιπα θέματα

  • Γεωργία και κλίμα. Το Συμβούλιο συζήτησε τη σχέση μεταξύ γεωργίας και κλίματος, έχοντας κατά νου τα αποτελέσματα της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα του Δεκεμβρίου του 2015. Η συζήτηση επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της γεωργίας για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, την πιθανή συμβολή της καλλιέργειας και του τομέα χρήσης της γης (LULUCF) στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και στη μετάβαση σε βιοοικονομία.
  • Καλή μεταχείριση των ζώων. Το Συμβούλιο εξέτασε το ζήτημα της καλής μεταχείρισης των ζώων, εστιάζοντας στα αποτελέσματα της πρόσφατης δημοσκόπησης του Ευρωβαρομέτρου για την καλή μεταχείριση των ζώων και τη δημιουργία πλατφόρμας της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων. Οι υπουργοί εξέφρασαν ευρεία στήριξη για τη δημιουργία πλατφόρμας της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων.
  • Κατάσταση της αγοράς. Σύμφωνα με τη δέσμευσή του να παρακολουθεί στενά την κατάσταση της αγοράς, το Συμβούλιο ενημερώθηκε από την Επιτροπή σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στους κύριους γεωργικούς τομείς. Επιπλέον, η Επιτροπή παρείχε ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή και την υιοθέτηση της δέσμης μέτρων στήριξης της αγοράς που συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο του Μαρτίου. Οι περισσότεροι υπουργοί εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τις διαρκείς δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι γεωργοί και ζήτησαν πιο αποφασιστικές παρεμβάσεις. Κατά τη σύνοδο του Ιουνίου, οι υπουργοί θα πραγματοποιήσουν ενδελεχή αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων μέτρων.
  • Το Συμβούλιο συζήτησε επίσης για τις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις και τον πιθανό αντίκτυπο της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας με τον Καναδά (CETA), της διατλαντικής εταιρικής σχέσης συναλλαγών και επενδύσεων με τις ΗΠΑ (TTIP) και μιας συμφωνίας με τη Mercosur για την ευρωπαϊκή γεωργία. Οι υπουργοί ζήτησαν καλύτερη κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των κινδύνων που απορρέουν από αυτές τις συμφωνίες και παρότρυναν την Επιτροπή να προστατεύσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Διαβάστε επίσης: Την προστασία της φέτας ζήτησε πάλι ο Αποστόλου

18 May 2016
Banner