Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά στις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων

19 October 2016

Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά στις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων

Δημοσιεύθηκαν σήμερα 19 Οκτωβρίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι νέοι κανόνες που εισάγουν ένα σύστημα ηλεκτρονικής πιστοποίησης για τα εισαγόμενα από Τρίτες Χώρες βιολογικά προϊόντα. Οι κανόνες αυτοί θα αρχίσουν να εφαρμόζονται σε έξι μήνες.

Πρόκειται για τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1842 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 όσον αφορά τα πιστοποιητικά ελέγχου που αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα για εισαγόμενα βιολογικά προϊόντα και για κάποια άλλα στοιχεία, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 όσον αφορά τις απαιτήσεις για συντηρημένα ή μεταποιημένα βιολογικά προϊόντα και τη διαβίβαση πληροφοριών».

Ύστερα από τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί σε επίπεδο υπουργών των κρατών μελών σχετικά με την παρακολούθηση της διαδρομής των βιολογικών προϊόντων αλλά και σχετικά με την επάρκεια των ελέγχων κατά την εισαγωγή τους, οι νέοι κανόνες έρχονται να βελτιώσουν την ιχνηλασιμότητα των βιολογικών προϊόντων (ενισχύοντας έτσι τις προβλέψεις για ασφαλή τρόφιμα) και να μειώσουν τις πιθανότητες απάτης. Επιπλέον, αναμένεται ότι οι αλλαγές που έρχονται θα μειώσουν και το διαχειριστικό κόστος για τις επιχειρήσεις και τις Αρχές.

Πρακτικά, οι αλλαγές θα απαιτήσουν την προσθήκη των πιστοποιητικών εισαγωγής στο TRACES – το ηλεκτρονικό σύστημα που παρακολουθεί την κίνηση των προϊόντων τροφίμων σε όλη την Ε.Ε. Μετά τις 19 Απριλίου, ημερομηνία κατά την οποία θα τεθούν σε εφαρμογή τα νέα μέτρα, θα μεσολαβήσει ένα μεταβατικό εξάμηνο  στη διάρκεια του οποίου θα χρησιμοποιούνται τα πιστοποιητικά και σε χάρτινη μορφή και σε ηλεκτρονική. Από τις 19 Οκτωβρίου 2017, οι εισαγωγές βιολογικών προϊόντων στην Ε.Ε. θα καλύπτονται μόνο από ηλεκτρονικό πιστοποιητικό.

19 October 2016
Banner