Νέο σχέδιο νόμου για την αδειοδότηση επιχειρήσεων

09 August 2016

Νέο σχέδιο νόμου για την αδειοδότηση επιχειρήσεων

Σε διαβούλευση τέθηκε από σήμερα 9/8/2016 και μέχρι τις 29/8/2016 σχέδιο νόμου που αφορά το "νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας". Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού το σχέδιο αυτό "έχει ως στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της ορθολογικής μεταρρύθμισης του συστήματος αδειοδότησης των επιχειρήσεων και την απλοποίηση των διαδικασιών άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο νόμος θα αποτελέσει τον οδηγό αδειοδότησης όλων των οικονομικών δραστηριoτήτων, ενώ στο πεδίο εφαρμογής αυτού καταρχήν υπάγονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι δραστηριότητες που αφορούν στη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων".

Η σημαντικότερη αλλαγή που γίνεται στο έως τώρα ισχύον καθεστώς είναι η λεγόμενη "γνωστοποίηση", η οποία αρκεί για την έναρξη δραστηριοτήτων, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις εγκρίσεις που απαιτούνται από διάφορες υπηρεσίες. Η λογική του νέου σχεδίου είναι η αντικατάσταση των εκ των προτέρων ελέγχων με ελέγχους εκ των υστέρων.

Στις επιχειρήσεις μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης πάντως διατηρούνται οι απαιτήσεις που θέτουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί 853/2004 και 1069/2009. Οι επιχειρήσεις αυτές εξαιρούνται από την διαδικασία της γνωστοποίησης.

Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καταργούνται η προέγκριση (απαιτείται μόνο βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης ότι επιτρέπεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην περιοχή) και η αδειοδότηση και αντικαθίστανται με την γνωστοποίηση.

Για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημόσια διαβούλευση μπορούν να επισκεφτούν την σελίδα https://www.opengov.gr/ypoian/?p=7653

09 August 2016
Banner