Νέο σφαγείο στην Κύθνο

30 April 2015

Νέο σφαγείο στην Κύθνο

Την απόφαση να χρηματοδοτήσει τον εκσυγχρονισμό του Δημοτικού Σφαγείου, έλαβε η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κύθνου. Σήμερα στο νησί λειτουργεί Δημοτικό Σφαγείο σε εγκαταστάσεις που ανήκουν στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Χώρας, το οποίο έχει άδεια από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την χορήγηση πιστοποιητικού κρεοσκοπικού ελέγχου στα σφάγια. Αυτή η άδεια έχει όμως τον περιορισμό ότι τα ζώα που σφάζονται μπορούν να διατίθενται μόνο στην τοπική αγορά.

Αυτό αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα για τους κτηνοτρόφους του νησιού, οι οποίοι δεν μπορούν να πουλήσουν νόμιμα τα κτηνοτροφικά τους προϊόντα εκτός νησιού. Είναι χαρακτηριστικό ότι το περασμένο Πάσχα πουλήθηκαν ζωντανά περίπου 2.000 αμνοερίφια εκτός νησιού, που σημαίνει κόστος και διαφυγόντα κέρδη για τους κτηνοτρόφους.

Όπως μας εξήγησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας του Δήμου Γιώργος Μπουρίτης, το νησί έχει πάρει κατεύθυνση προς την κτηνοτροφία, η οποία αναπτύσσεται πολύ περισσότερο από την γεωργία. Σε αυτό βοηθά ότι η γη είναι ιδιόκτητη και άρα οι κτηνοτρόφοι έχουν μεγάλες δυνατότητες να βρουν βοσκότοπους. Η νέα δημοτική αρχή έχει θέσει ως στόχο την παραπέρα ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, αξιοποιώντας τη νομοθεσία και βοηθώντας με προγράμματα πιστοποίησης και αναγνώρισης τοπικών φυλών. Βέβαια, υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα με τις σταβλικές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι παραδοσιακές και πεπαλαιωμένες. Στην Κύθνο, όπως και σε άλλα νησιά που προστατεύεται η μορφή και το κάλος τους, υφίσταται και μια επιπλέον ιδιομορφία, ότι τα υλικά που περιγράφονται στη σχετική νομοθεσία για τους στάβλους (π.χ. λαμαρίνες) δεν συνάδουν με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που πρέπει να τηρούν οι εγκαταστάσεις.

Η απόφαση που έχει λάβει ο Δήμος σε συνεννόηση με την Δημοτική Επιχείρηση και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Χώρας είναι να χρηματοδοτηθεί η ίδρυση και λειτουργία του Δημοτικού Σφαγείου, προσαρμόζοντας τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις στις προδιαγραφές που δίνει η νομοθεσία για τη λειτουργία σφαγείων σε μικρά νησιά σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. Όπως μας είπε ο κ. Μπουρίτης ήδη έχει μπει στον προϋπολογισμό της Δημοτικής Επιχείρησης η δαπάνη για το σφαγείο, είναι ένα κόστος 40-50.000 ευρώ και το έργο αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα.

30 April 2015
Banner