Νέο κρούσμα Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στη Βουλγαρία

25 October 2018

Νέο κρούσμα Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στη Βουλγαρία

Για την επιβεβαίωση εστίας Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στη Βουλγαρία ενημερώνει το ΥΠΑΑΤ και πιο συγκεκριμένα η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της Γ.Δ. Κτηνιατρικής. Σύμφωνα με έγγραφο που έχει χαρακτηριστεί «Εξαιρετικά Επείγον», το κρούσμα εντοπίστηκε σε αγριόχοιρο ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε απόσταση τεσσάρων μέτρων από τα σύνορα με τη Ρουμανία, στην περιοχή Silistra. Η ενημέρωση έφθασε μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος ειδοποίησης εστιών (ADNS) και από τα δείγματα που λήφθηκαν και στάλθηκαν στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την Κλασική και Αφρικανική Πανώλη της Βουλγαρίας, επιβεβαιώθηκε η παρουσία του ιού της Αφρικανικής Πανώλους, στις 23 Οκτωβρίου 2018.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση με ημερομηνία 24/10/2018:

«Υπενθυμίζουμε ότι οι αγριόχοιροι αποτελούν τη δεξαμενή του ιού κατά την τρέχουσα επιζωοτία στην Ευρώπη, στα πτώματα των οποίων ο ιός επιβιώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς είναι ανθεκτικός σε συνθήκες περιβάλλοντος. Το γεγονός ότι εντοπίζονται νέα κρούσματα του νοσήματος σε αγριόχοιρους στο Βέλγιο, τη Ρουμανία και τις άλλες ενδημικές ευρωπαϊκές χώρες καθώς και το νέο κρούσμα σε αγριόχοιρο στη Βουλγαρία καταδεικνύει την κρισιμότητα της κατάστασης και την αναγκαιότητα άμεσης λήψης μέτρων προστασίας.

Με βάση τα νεότερα δεδομένα, παρακαλούμε τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές για την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (χοιροτρόφοι, κυνηγοί, μεταφορείς, υπεύθυνοι σφαγείων κ.ά.) με σκοπό την τήρηση της εφαρμογής των μέτρων που αναφέρονται στην υπ’αριθμ. 3222/118256/03-09-2018 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας (ενημέρωση χοιροτρόφων, κυνηγών και λοιπών εμπλεκόμενων φορέων, εντατικοποίηση της παθητικής επιτήρησης, έλεγχος εισόδου ζώων από τη Βουλγαρία, απογραφή χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, εφαρμογή της απαγόρευσης άσκησης ημιεκτατικής χοιροτροφίας) σε όλη την ελληνική επικράτεια. Παράλληλα, παρακαλούμε για την εφαρμογή εντατικότερων μέτρων στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) που συνορεύουν με τη Βουλγαρία (ΠΕ Σερρών, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου), σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 3222/118256/03-09-2018 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Επίσης, παρακαλούμε για την όσο το δυνατό αμεσότερη καταχώρηση τυχόν εκκρεμών στοιχείων στο Ο.Π.Σ. Κτηνιατρικής στον τομέα των χοίρων (δηλώσεις από όλους τους κατόχους έστω και ενός χοίρου) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2566/100824/17.07.2018 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Λόγω του αυξημένου κινδύνου εισόδου του νοσήματος στη χώρα μας, είναι αναγκαία η αυξημένη επαγρύπνηση και ενίσχυση της παθητικής επιτήρησης τόσο από τους χοιροτρόφους όσο και από τους κυνηγούς. Οι τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές πρέπει να ειδοποιούνται από τους εκτροφείς τόσο σε περίπτωση αιφνίδιων θανάτων όσο και ύποπτων κλινικών συμπτωμάτων. Αντίστοιχα, πρέπει να ειδοποιούνται από τους κυνηγούς σε περιπτώσεις ανεύρεσης πτωμάτων αγριόχοιρων στο πεδίο ή σε οδικά δίκτυα μετά από τροχαίο ατύχημα καθώς και παρατήρησης αγριόχοιρων ληθαργικών, με ασυνήθιστή συμπεριφορά ή/και παρουσία ύποπτων κλινικών συμπτωμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι το σημαντικότερο μέτρο για την αποφυγή εξάπλωσης του νοσήματος είναι η αυστηρότατη τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας:

- στις χοιροτροφικές μονάδες και στις οικόσιτες εκτροφές χοίρων ανεξαρτήτως αριθμού ζώων

- στα σημεία εισόδου της χώρας

- στα σφαγεία (απολυμάνσεις, τήρηση μέτρων βιοασφάλειας από το προσωπικό, από τους οδηγούς οχημάτων μεταφοράς ζώων κατά την είσοδο/έξοδο από το σφαγείο)

- η τήρηση αυστηρών μέτρων από τους κυνηγούς στο πεδίο, αλλά και μετά το κυνήγι (π.χ. διαχείριση θηραμάτων), σύμφωνα με τις 3240/118836/04-09-2018 και 3252/119347/05-09-2018 εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση επιβεβαίωσης του νοσήματος στη χώρα μας, τα αυστηρά μέτρα που θα επιβληθούν και οι περιορισμοί των μετακινήσεων ζώντων χοίρων και χοίρειων προϊόντων, θα επιφέρουν σημαντικές οικονομικές απώλειες για τη χοιροτροφία και το εμπόριο χοίρειων προϊόντων. Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι σε περίπτωση επιβεβαίωσης εστίας σε αγριόχοιρο στη χώρα μας θα επιβληθεί προσωρινή απαγόρευση του κυνηγιού στην περιοχή της εστίας και έπειτα ανάλογα με την πορεία του νοσήματος θα επιβληθούν περιορισμοί και αλλαγές στον τρόπο άσκησής του.

Η Υπηρεσία μας θα σας αποστείλει το επόμενο διάστημα ενημέρωση για την έκδοση Εκτελεστικών Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα αφορούν στη λήψη μέτρων σχετικά με τη διακίνηση ζώων και προϊόντων από τη Βουλγαρία.

Θα είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση».

25 October 2018
Banner