Νέο καθεστώς ελέγχων στην αγορά, εισάγει το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα

10 January 2018

Νέο καθεστώς ελέγχων στην αγορά, εισάγει το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα

Το νέο γενικό πλαίσιο και οι γενικές αρχές για την άσκηση εποπτείας και τη διαδικασία ελέγχων εισάγει το νομοσχέδιο μαμούθ που κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Βουλή και αναμένεται να συζητηθεί με τη διαδικασία του επείγοντος και να ψηφιστεί τη Δευτέρα στην ολομέλεια.

Το νομοσχέδιο, που αριθμεί περί τις 630 σελίδες, περιλαμβάνει δεκάδες προαπαιτούμενες υποχρεώσεις της ελληνικής πλευράς έναντι των δανειστών και η ψήφισή του αποτελεί όρο για την ολοκλήρωση της περιβόητης τρίτης αξιολόγησης. Αφορά δε πλείστα ζητήματα, από το κτηματολόγιο και το θεσμικό πλαίσιο για την εκμετάλλευση λατομείων, μέχρι την ίδρυση Χρηματιστηρίου Ενέργειας και την προστασία των καταναλωτών. Και από τις αρχαιολογικές έρευνες και την εφοδιαστική αλυσίδα μέχρι ρυθμίσεις για τα αρτοποιεία, τα φαρμακεία και το θεσμικό πλαίσιο των καζίνο. Κάπου εκεί ανάμεσα τοποθετούνται και τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η εξωδικαστική επίλυση διαφορών, η απαρτία για τη λήψη απόφασης για εργατική απεργία, η αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, τα απαιτούμενα προσόντα για το επάγγελμα του κομμωτή-κουρέα, η αποζημίωση Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, οι μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, το καθεστώς λειτουργίας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων, φορολογικά θέματα, η λειτουργία των εμπορικών εκθέσεων, η σύσταση Διεύθυνσης Υπηρεσίας Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος και πολλά ακόμη… 400 άρθρα εν συνόλω!

Νέο πλαίσιο εποπτείας και ελέγχων

Ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης που είχε προηγηθεί, το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει και τον «Καθορισμό πλαισίου εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων». Για τα θέματα αυτά είχε προϊδεάσει και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Αντώνης Παπαδεράκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο τεύχος Δεκεμβρίου του περιοδικού Meat News (δείτε εδώ σχετικά).

Το νομοσχέδιο λοιπόν εισάγει το νέο γενικό πλαίσιο και τις γενικές αρχές για την άσκηση της εποπτείας και ελέγχων, με στόχο «την αύξηση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, την προστασία των επιχειρήσεων από φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος».

Σκοπός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εισηγείται το συγκεκριμένο τμήμα του πολυνομοσχεδίου είναι να προσαρμοστεί η λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών στη σύγχρονη πραγματικότητα και να επιχειρηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της έννοιας της εποπτείας, που περιλαμβάνει: (α) έλεγχο επιτόπιο ή βάσει δικαιολογητικών, (β) συστάσεις προς τον εποπτευόμενο, (γ) παροχή κατευθυντήριων οδηγιών με σκοπό την ενίσχυση της συμμόρφωσης. Όπως διαβάζουμε στην Αιτιολογική Έκθεση, οι νέες ρυθμίσεις στοχεύουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως: αποσπασματικός σχεδιασμός ελέγχων χωρίς τη χρήση ολοκληρωμένου συστήματος κριτηρίων και χωρίς στοχοθεσία, αλληλεπικαλύψεις μεταξύ ελεγκτικών αρχών και υπηρεσιών, ανομοιογένεια ελεγκτικών προτύπων και πρακτικών, ελλιπής αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής, μειωμένοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι, ελλιπής κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, η βάση των ελέγχων τίθεται στην αξιολόγηση του κινδύνου, έτσι ώστε η εποπτεία να γίνει πιο αποτελεσματική, αλλά και στον συντονισμό των ελέγχων, όπως και στη θεσμοθέτηση των απαραίτητων εργαλείων που θα ενισχύσουν τη διαφάνεια των ελέγχων (σύστημα διαχείρισης καταγγελιών, μοντέλο ενεργειών εφόσον διαπιστωθεί η παράβαση, φύλλα ελέγχου κλπ.).

Πρέπει να σημειωθεί ότι η εποπτεία που εισηγείται το νομοσχέδιο ασκείται στα εξής πεδία: Ασφάλειας και συμμόρφωση προϊόντων. Υγιεινή, ασφάλεια και προστασία καταναλωτή στον τομέα των τροφίμων. Προστασία καταναλωτή και σύννομη (ή προσήκουσα) παροχή υπηρεσιών. Ασφάλεια υποδομών και κατασκευών. Δημόσια υγεία. Ασφάλεια και υγεία εργαζομένων. Προστασία του περιβάλλοντος. Προστασία δημοσίων εσόδων. Για κάθε ένα από τα πεδία αυτά ορίζεται με Προεδρικό Διάταγμα (εντός… 24 μηνών) η Αρχή ή οι Αρχές Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού, καθώς και η Αρχή ή οι Αρχές Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης (για να ξεμπλέξει λίγο το κουβάρι, ας πούμε ότι η πρώτη –που μπορεί να είναι και ένα Υπουργείο ή Φορέας που συνιστά εποπτεύουσα αρχή– αναθέτει στη δεύτερη τον έλεγχο συγκεκριμένου τομέα). Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα καθορίζεται το πεδίο εποπτείας κάθε εποπτεύουσας αρχής, το αντικείμενο εποπτείας και το σύνολο των ενεργειών εποπτείας επί των οποίων οι αρχές αυτές (περισσότερες από 20 τον αριθμό) έχουν αρμοδιότητα.

Η κάθε εποπτεύουσα αρχή προβλέπεται ότι θα καθορίζει τη συχνότητα ελέγχων ανάλογα με: α) τον βαθμό κινδύνου, β) την αναμενόμενη διάρκεια ελέγχου στην εκάστοτε κατηγορία κινδύνου, γ) τη διαθεσιμότητα ανθρώπινων πόρων, δ) την υποχρεωτική προτεραιότητα ελέγχου δραστηριοτήτων υψηλού κινδύνου. Μπορεί δε να προσαρμόζει τη συχνότητα των ελέγχων σε σχέση με τις υπάρχουσες συνθήκες και να πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους σε χαμηλού ρίσκου δραστηριότητες.

Τέλος, μια σειρά ακόμη άρθρα αναφέρονται:

- στον τρόπο που οι εποπτεύουσες αρχές θα διαχειρίζονται τις καταγγελίες που τους υποβάλλονται σχετικά με τη δραστηριότητα κάποιας επιχείρησης

- στην προετοιμασία του ελέγχου

- στην υποχρεωτική χρήση προτυποποιημένων ή εξειδικευμένων φύλλων ελέγχου

- στη διαδικασία της διενέργειας ελέγχου

- στις διαδικασίες και οδηγίες συμμόρφωσης

- στους κοινούς ελέγχους που μπορούν να διενεργούν οι εποπτεύουσες αρχές,

- στα μέτρα και τις κυρώσεις που επιβάλλονται

- στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ελεγκτών και ελεγχόμενων

Δείτε εδώ την Αιτιολογική Έκθεση και εδώ τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου.

10 January 2018
Banner