Αναθεωρημένο καταστατικό και διεύρυνση για την ΠΕΤΕΤ

18 June 2019

Αναθεωρημένο καταστατικό και διεύρυνση για την ΠΕΤΕΤ

Εγκρίθηκε από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές ο εκσυγχρονισμός του καταστατικού της ΠΕΤΕΤ, όπως ομοφώνως είχαν αποφασίσει τα μέλη της από τον περασμένο Ιανουάριο στην τακτική γενική συνέλευση.

Στόχος της Ένωσης, να εκπροσωπεί με τον καλύτερο τρόπο επιστήμονες-τεχνολόγους τροφίμων και διατροφής πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην κατεύθυνση αυτή, οι σημαντικότερες αλλαγές είναι:

1. Ο τίτλος της Ένωσης αλλάζει σε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Π.Ε.Τ.Ε.Τ.)

2. Τακτικά μέλη της Ένωσης εγγράφονται μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής επικράτειας καθώς και πολίτες χωρών μελών Ε.Ε., Επιστήμονες Τροφίμων & Διατροφής, Τεχνολόγοι Τροφίμων και ποτών, Διατροφολόγοι Πτυχιούχοι ή κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) ως και οι πτυχιούχοι των ισοτίμων και ομοταγών προς αυτές Σχολών του εξωτερικού, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.

3. Τονίζεται εκτός των άλλων ο ρόλος της Ένωσης στη συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωση των μελών.

«Η Π.Ε.Τ.Ε.Τ. δεν είναι συντεχνία ούτε εκπροσωπεί σχολές και συγκεκριμένα Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ, αγκαλιάζει και υποστηρίζει όλους του τεχνολόγους τροφίμων, ανεξαρτήτως προέλευσης και αγωνίζεται υπεύθυνα σεβόμενη την κοινωνία και τους πολίτες» σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ένωσης Γιάννης Σμαρνάκης.

Ολόκληρο το καταστατικό της ΠΕΤΕΤ μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να βρει εδώ.

18 June 2019
Banner