Νέο Δ.Σ. στην ΠΕΚΔΥ

22 April 2016

Νέο Δ.Σ. στην ΠΕΚΔΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της ΠΕΚΔΥ της 2ης Απριλίου 2016, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 20 Απριλίου 2016 και με βασική αρχή πως σε κάθε συλλογικό όργανο θα πρέπει οι διαδικασίες να λειτουργούν ενωτικά, πολυφωνικά και αποτελεσματικά, με τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων ή τάσεων, εξέλεξε ομόφωνα τα μέλη του Προεδρείου ως εξής
Πρόεδρος: Μπόρη Μήνα (φωτογραφία)
Γεν. Γραμματέας: Ασλανίδου Σεβαστή
Αντιπρόεδρος: Θεοχαρίδης Χάρης
Ταμίας: Κωταντούλα Μαρία
Ειδ. Γραμματέας: Καρανικολάου Κατερίνα

Μέλη:
Γεωργιάδης Σπήλιος
Ζαφειροπούλου Βασιλική
Παπαδάκη Παναγιώτα
Σιδηροπούλου Αναστασία
Τωμαζινάκης Ιωάννης
Χρυσοχόου Δημήτριος

Με απόφαση του Δ.Σ. εξουσιοδοτήθηκαν τα μέλη Ζαφειροπούλου Βασιλική και Παπαδάκη Παναγιώτα να εκπροσωπούν το Προεδρείο της ΠΕΚΔΥ, σε περίπτωση απουσίας του, στην πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του ΥΠΑΑΤ.

Το Δ.Σ γνωρίζοντας:
• Τις οδυνηρές συνέπειες της εφαρμογής των μνημονίων που επιβλήθηκαν στoν ελληνικό λαό με τη φτωχοποίηση των εργαζομένων, τις συνεχείς περικοπές μισθών και συντάξεων, την δυσβάσταχτη φορολογία, τη νέκρωση του Κοινωνικού Κράτους, την κατάργηση των δομών Πρόνοιας και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας
• Το δυσμενές περιβάλλον στο οποίο ο κτηνίατρος δημόσιος υπάλληλος καλείται να επιτελέσει το πολυσύνθετο έργο του για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, της υγείας και ευζωίας των ζώων, με την υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, τις συχνές ελλείψεις σε μέσα και υλικά καθώς και τη συνεχή εμφάνιση νέων ασθενειών με την μορφή επιζωοτιών (π.χ.ευλογιά, καταρροϊκός πυρετός, οζώδης δερματίτιδα) και
• Την έλλειψη διαχρονικά σχεδιασμού και υλοποίησης μέτρων για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, με εφαρμοζόμενες πολιτικές που εξυπηρετούν οικονομικά συμφέροντα, αντίθετα με την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, τα οποία συνδυαζόμενα με τις συνεχείς επιζωοτίες οδηγούν στην καταστροφή του ζωικού κεφαλαίου με αποτέλεσμα την διατροφική εξάρτηση της χώρας και τις δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία
θα αναπτύξει πρόγραμμα δράσης στοχεύοντας:
 στο συλλογικό αγώνα για την ανατροπή των μνημονίων και των οδυνηρών συνεπειών στους εργαζόμενους και την κοινωνία
 στη διεκδίκηση των κλαδικών αιτημάτων
 στην προώθηση μέτρων για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας

22 April 2016
Banner