Νέες ποινές και πρόστιμα από ΕΛΓΟ

08 April 2019

Νέες ποινές και πρόστιμα από ΕΛΓΟ

Κυρώσεις σε γαλακτοκομικές επιχειρήσεις επέβαλε ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, όπως ανακοινώνει ο Οργανισμός. Πιο συγκεκριμένα, το Δ.Σ. αποφάσισε:

  • Να προβεί σε ανάκληση πιστοποίησης για ένα (1) μήνα σε τυροκομική επιχείρηση, διότι ενώ της επιβλήθηκε προσωρινή διακοπή λειτουργίας, εξακολουθούσε να παράγει προϊόν Φέτα ΠΟΠ, χωρίς να ενημερώσει ως όφειλε τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ για την κατάσταση αυτή και να ζητήσει από την εν λόγω επιχείρηση την απόσυρση και αποχαρακτηρισμό των ποσοτήτων που παρείχθησαν το χρονικό  διάστημα διακοπής της λειτουργίας της.
  • Την επιβολή προστίμων σε πέντε (5) επιχειρήσεις οι οποίες δεν υπέβαλλαν μηνιαία ισοζύγια  γάλακτος για το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2018.
  • Την επιβολή προστίμων σε οκτώ (8)   επιχειρήσεις οι οποίες έως τις 31/01/2019 δεν υπέβαλλαν ετήσια ισοζύγια γάλακτος όπως είχαν υποχρέωση.

«Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ εργάζεται συστηματικά έχοντας στόχο τη θωράκιση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας του συστήματος ελέγχου, με σκοπό την προστασία των συμφερόντων  των παραγωγών, την εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την προάσπιση της εθνικής οικονομίας» καταλήγει σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Οργανισμός.

08 April 2019
Banner