Ποια είναι τα νέα χαρακτηριστικά της κοινής γεωργικής πολιτικής (+infographic)

25 August 2021

Ποια είναι τα νέα χαρακτηριστικά της κοινής γεωργικής πολιτικής (+infographic)

Τη νέα γεωργική πολιτική της διαμορφώνει η Ευρ. Ένωση, με στόχο να εξακολουθήσει να στηρίζει τους αγρότες και να εξασφαλίζει τρόφιμα υψηλής ποιότητας στους Ευρωπαίους πολίτες.

Ευελιξία και στρατηγικός σχεδιασμός, καλύτερη στόχευση της οικονομικης στήριξης, οικολογικές πρακτικές, έμφαση στις επιδόσεις, δέσμευση για κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, είναι τα νέα χαρακτηριστικά της κοινής γεωργικής πολιτικής, που τίθεται σε εφαρμογή από το 2023, καθώς το 2021–2022 ισχύει μεταβατική περίοδος με παράταση των περισσότερων παλαιών διατάξεων και προετοιμασία για την καινούργια φάση.

Δείτε το παρακάτω ενημερωτικό της Ε.Ε. που δείχνει συνοπτικά τα βασικά σημεία της νέας ΚΓΠ και των στοχεύσεών της. [ΚΛΙΚ στην εικόνα για μεγέθυνση]

25 August 2021
Banner
Banner