ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ: Η «Τεχνική λύση» απειλή για το Πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας

23 April 2018

ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ: Η «Τεχνική λύση» απειλή για το Πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Στην ανάγκη ανακατανομής των βοσκοτόπων, προκειμένου να αποφευχθούν αδικίες που μπορεί να ακυρώσουν στην πράξη το πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας αναφέρεται η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ με επιστολή της προς την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ. Συγκεκριμένα, ενόψει της ολοκλήρωσης του προγράμματος της Βιολογικής Κτηνοτροφίας (Μέτρο 11: Βιολογικές Καλλιέργειες) και της επακόλουθης αξιολόγησης των υποψηφίων, η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ ζητά, με επιστολή της προς τον γενικό γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπο Κασίμη, που κοινοποιείται στην ηγεσία του ΥπΑΑΤ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άμεσες παρεμβάσεις προκειμένου να αποφευχθεί ο διαφαινόμενος κίνδυνος της εν τοις πράγμασι ακύρωσης της όλης προσπάθειας.

Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ σημειώνει ότι η 2η προκήρυξη του προγράμματος είναι πράγματι στη σωστή κατεύθυνση και πως πολύ σωστά το Yπουργείο υιοθέτησε κριτήρια που διασφαλίζουν την ομαλή και κυρίως τη λειτουργική εφαρμογή του προγράμματος, δίνοντας προτεραιότητα σε παλιούς βιοκτηνοτρόφους και προβλέποντας, με ξεχωριστό μάλιστα προϋπολογισμό, τη συμμετοχή των νέων, τονίζει, ωστόσο, ότι το πρόγραμμα κινδυνεύει να αποτύχει, καθώς η «τεχνική λύση» από τη μια και οι πρόνοιες της σχετικής ΚΥΑ του 2015 (Αριθμ. 873/55993, 20/5/2015-άρθρο 5, παράγραφος 2) από την άλλη, σε συνάρτηση με το περσυνό κενό λόγω της ακύρωσης της 1ης προκήρυξης, καθιστά τουλάχιστον ασύμφορη τη συμμετοχή των παραγωγών στο πρόγραμμα, αφού ένα τεράστιο ποσοστό αυτών δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις του.

Στην επιστολή η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ αναφέρει:

«Οι συντελεστές που έχουν προβλεφθεί για τις 9 χωρικές ενότητες οδηγούν σε ανισοκατανομή και κατάφωρες αδικίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για τον ίδιο αριθμό ζώων, με τις ίδιες ανάγκες και απαιτήσεις, ο παραγωγός στις Σέρρες θα ενισχυθεί με τρεις φορές λιγότερα χρήματα από τον συνάδελφό του στην Κρήτη. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό από μόνο του είναι αρκετό για να δημιουργήσει σύγχυση και προβλήματα ικανά να τινάξουν το όλο πρόγραμμα στον αέρα, πολύ περισσότερο, μάλιστα, όταν πράγματι συνυπολογίζοντας το αυξημένο κόστος των ζωοτροφών, το κόστος των μελετητών, το κόστος των φορέων πιστοποίησης και τα λοιπά έξοδα, το πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας για κάποιους ενδεχομένως να αποτελεί κίνητρο για βιολογική εκτροφή-παραγωγή, για κάποιους άλλους όμως καθίσταται μάλλον επιζήμιο και τελικά απαγορευτικό.

Δυστυχώς, αυτές είναι οι συνέπειες της εικονικής πραγματικότητας που επέβαλε η «τεχνική λύση». Ελπίζουμε στην κατά το δυνατό συντομότερη σύνταξη των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης που οριστικά θα βάλει τέλος σε όλες αυτές τις καταστάσεις.

Μέχρι τότε, όμως, και προκειμένου να μην ναυαγήσει το πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας, είναι απόλυτη ανάγκη να προχωρήσετε, πριν την αξιολόγηση, σε νέα κατανομή βοσκοτόπων, με προτεραιότητα στα αγροπεριβαλλοντικά, όπως, άλλωστε, προβλέπει η προαναφερθείσα ΚΥΑ».

23 April 2018
Banner
Banner