ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ: Ευρύτατο κάλεσμα προς όλους τους Συνεταιρισμούς και εκλογές στις 23 Μαρτίου

10 February 2017

ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ: Ευρύτατο κάλεσμα προς όλους τους Συνεταιρισμούς και εκλογές στις 23 Μαρτίου

Πρόσκληση προς όλους τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις για συμμετοχή στη Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, απευθύνει με επιστολή του ο πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ, Γιώργος Ανέστης.

Στην πρόσκληση ο κ. Ανέστης τονίζει ότι μετά από εξαντλητικές συζητήσεις και επίπονες προσπάθειες σύνθεσης, είναι έτοιμο και εγκεκριμένο το καταστατικό της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ που βασίζεται πάνω στις διεθνείς συνεταιριστικές αρχές και αξίες. Αναφερόμενος στους στόχους της νέας οργάνωσης των συνεταιριστών, ο κ. Ανέστης μιλά για την παροχή πληροφόρησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης στα μέλη, για συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών, αλλά και για τον επιχειρηματικό προσανατολισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Καλεί σε συνεργασία όλων των Αγροτικών Συνεταιρισμών, «χωρίς αποκλεισμούς και σε ισότιμη βάση», καθώς «κανείς δεν έχει την πολυτέλεια να απέχει από την κοινή προσπάθεια, ασκώντας κριτική εκ του ασφαλούς». Ο Γ. Ανέστης καταλήγει καλώντας όλους τους συνεταιρισμούς να λάβουν μέρος στις εκλογές του νέου φορέα, που θα γίνουν στις 23 Μαρτίου.

Το κείμενο της πρόσκλησης έχει ως εξής:

«Αγαπητοί συνάδελφοι συνεταιριστές,

Μετά από εξαντλητικές συζητήσεις και επίπονες προσπάθειες σύνθεσης όσων μας ενώνουν, υιοθετήσαμε το καταστατικό της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ που βασίζεται πάνω στις διεθνείς συνεταιριστικές αρχές και αξίες.

Στο νέο καταστατικό ορίσαμε τον συνεταιρισμό, ως συνιδιόκτητη και δημοκρατικά διοικούμενη επιχείρηση, η οποία χρηματοδοτείται και ελέγχεται από τα μέλη της, που ελεύθερα αποφασίζουν για τη συμμετοχή τους. Όλοι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μπορούν να συμμετέχουν και να χρηματοδοτούν ανάλογα με τον κύκλο εργασιών τους, εξασφαλίζοντας έτσι την αυτονομία και ανεξαρτησία του νέου φορέα.

Βασικός επίσης στόχος της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ είναι να συμβάλει στην παροχή πληροφόρησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης στα μέλη, καθώς και να διευρύνει τη συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα οφέλη στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται.

Τονίζουμε δε ιδιαίτερα ότι ο επιχειρηματικός προσανατολισμός και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών συνεταιρισμών, ορίζονται πλέον ρητά ως η κύρια στρατηγική κατεύθυνση, και αποτελούν τόσο καταστατικό σκοπό όσο και ύψιστη προτεραιότητα του προγράμματος εργασίας.

Όπως γνωστοποιήσαμε στον τύπο, έχουν ολοκληρωθεί οι τυπικές διαδικασίες της σύστασης της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία λειτουργεί με βάση το νέο καταστατικό και στηριζόμενη σε μια ολιγομελή ομάδα εξειδικευμένων και έμπειρων στελεχών.

Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης ημερομηνίας για τη διεξαγωγή των εκλογών, σας απευθύνουμε ανοικτή πρόσκληση για την εγγραφή σας στη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ , και για τη συμμετοχή σας στην ανάδειξη της πρώτης αιρετής διοίκησης.

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν την 23η Μαρτίου 2017 και μέχρι τότε, όσοι θελήσουν να συμμετέχουν, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες εκλογής των αντιπροσώπων τους και καταβολής της αντίστοιχης εισφοράς τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού που επισυνάπτεται.

Με δεδομένη επίσης την κρισιμότητα των οικονομικών συνθηκών στο σημερινό περιβάλλον, καθίσταται προφανής η αναγκαιότητα για διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ του συνόλου των Αγροτικών Συνεταιρισμών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΥΠΑΑΤ.

Τόσο η ύπαρξη νομοθετικού ελλείμματος σχετικά με την εκπροσώπηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών, όσο και η διαρκής ανάγκη για την από κοινού εκπροσώπηση και συμμετοχή στην πολιτική διαβούλευση στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, επιβάλλουν την επιδίωξη στενής συνεργασίας μεταξύ όλων των Αγροτικών Συνεταιρισμών στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Το σημερινό περιβάλλον χαρακτηρίζεται όχι μόνο από τις δεδομένες συνθήκες οικονομικών και ιδιαίτερα φορολογικών επιβαρύνσεων, αλλά και από σημαντικές ευκαιρίες για βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, κυρίως στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το πακέτο Juncker.

Στενότερη συνεργασία και στοχευμένες επενδύσεις στο στάδιο της επεξεργασίας καθώς και περαιτέρω στην αγροδιατροφική αλυσίδα, θα μας επιτρέψουν να κατευθυνθούμε με συνέπεια προς τον κοινό μας στρατηγικό στόχο, που αφορά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας στις αγορές, αλλά και στη διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου από την προστιθέμενη αξία, προκειμένου να καρπωθούν τα μέλη μεγαλύτερα οφέλη.

Η συμμετοχή του κάθε συνεταιρισμού στη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ θα διευρύνει την δυνατότητα παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών που ανέλαβε να στηρίξει η αρχική ομάδα των συνεταιρισμών, αλλά και θα βελτιώσει τις ευκαιρίες και την υποστήριξη που μπορεί να δοθεί στους συναλλασσόμενος αγρότες-μέλη.

Παρά δε τους αρχικούς μας δισταγμούς και τα δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη που επωμισθήκαμε, θεωρούμε όχι απλά καθήκον και χαρά να προσφέρουμε την δυνατότητα συνεργασίας χάριν των κοινών μας στρατηγικών στόχων και συμφερόντων, σε όλους τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, χωρίς αποκλεισμούς και σε ισότιμη βάση.

Η βαρύτητα των ευθυνών μας απέναντι στον αγροτικό κόσμο που περιμένει από μας να δει δείγματα καλής συνεργασίας είναι τεράστια και κανείς δεν έχει την πολυτέλεια να απέχει από την κοινή προσπάθεια, ασκώντας κριτική εκ του ασφαλούς.

Ευελπιστούμε στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή και συνεργασία από όλους τους Αγρoτικoύς Συνεταιρισμούς στην κοινή προσπάθεια, αρχίζοντας από τις εκλογές την 23η Μαρτίου 2017.

Παράλληλα όμως δηλώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση, θα σταθούμε ανυποχώρητοι στις πολλαπλές επιθέσεις και προκλήσεις που δεχόμαστε, προκειμένου να υπερασπισθούμε τα συμφέροντα των αγροτών-μελών μας.

Σας περιμένουμε στη συμπόρευση στον καλό αγώνα, πιστεύοντας ακράδαντα πως...
«μαζί μπορούμε».

Με συνεταιριστικούς χαιρετισμούς,

Γεώργιος Ανέστης

Ο Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής»

10 February 2017
Banner