Νέα παράταση στην υποβολή φακέλων για τη Μεταποίηση

27 November 2017

Νέα παράταση στην υποβολή φακέλων για τη Μεταποίηση

Παράταση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου παίρνει η υποβολή ηλεκτρονικών φακέλων για τις Δράσεις 4.2.1 και 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2 για τη Μεταποίηση.

Όπως αναφέρει η απόφαση, η περίοδος υποβολής παρατείνεται από την 30η Νοεμβρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Στη σχετική ανακοίνωση το ΥΠΑΑΤ αναφέρει: «Σε συνέχεια της 2285/112754/25-10-2017 1ης τροποποίησης και αντικατάστασης της 756/46257/27-04-2017 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.1 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 και της 2286/112759/25-10-2017 2ης τροποποίησης και αντικατάστασης της 1338/68195/23-06-2017 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.2 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020, σας γνωρίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ είναι η 31 Δεκεμβρίου 2017».

Οι δύο δράσεις είναι:

4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)».

4.2.2: Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν).

27 November 2017
Banner
Banner