Νέα καταναλωτικά ήθη σε μαζική εστίαση και λιανεμπόριο τροφίμων, με το ν/σ για τα πλαστικά μιας χρήσης

08 October 2020

Νέα καταναλωτικά ήθη σε μαζική εστίαση και λιανεμπόριο τροφίμων, με το ν/σ για τα πλαστικά μιας χρήσης

Στη Βουλή βρίσκεται πλέον το νομοσχέδιο για τα πλαστικά μιας χρήσης, το οποίο έφερε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το νομοσχέδιο συζητείται σε κοινές συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος.

Πρόκειται για το νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον», που είχε περάσει πριν από ένα μήνα από τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις που εισάγονται, επιδιώκεται να μειωθούν οι επιπτώσεις ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. Στόχος είναι η πρόληψη και η μείωση του αντικτύπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στο υδάτινο περιβάλλον, και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και η μετάβαση σε κυκλική οικονομία.

Εκείνο που φαίνεται είναι ότι εισάγονται νέα καταναλωτικά ήθη στη μαζική εστίαση και στο λιανεμπόριο τροφίμων, ενώ παραμένουν πολλά σημεία που χρειάζονται διευκρίνιση και θα καθοριστούν με μελλοντικές υπουργικές αποφάσεις.

Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο:

- Από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης (κυπελλάκια για ποτά μαζί με τα καπάκια τους, περιέκτες τροφίμων με τρόφιμα για άμεση κατανάλωση επιτόπου ή εκτός καταστήματος και χωρίς περαιτέρω προετοιμασία), που διατίθενται ως συσκευασία τροφίμων και ποτών κατά την πώλησή τους από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου οι οποίες πωλούν τρόφιμα και ποτά. Η καταβολή της εισφοράς (4 ευρωλεπτά + ΦΠΑ) επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος.

- Από την 1η Ιανουαρίου 2022, οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι επαναχρησιμοποιήσιμα εναλλακτικά προϊόντα των πλαστικών μίας χρήσης είναι διαθέσιμα στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή.

- Από την 1η Ιανουαρίου 2022, οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, υποχρεούνται: α) κατά την πώληση μη συσκευασμένων τροφίμων και ποτών να εξυπηρετούν τον καταναλωτή με τη χρήση δικών του επαναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων σε αντικατάσταση των πλαστικών μιας χρήσης που προαναφέραμε, εφόσον το ζητήσει, β) να διαθέτουν σε χαμηλότερη τιμή τα μη συσκευασμένα τρόφιμα και ποτά, όταν πωλούνται σε επαναχρησιμοποιήσιμο προϊόν του καταναλωτή, και γ) να αναγράφουν στις πινακίδες, τους τιμοκαταλόγους ή να ενημερώνουν με οποιονδήποτε τρόπο για την τιμή πώλησης των τροφίμων και ποτών που διατίθενται χωρίς συσκευασία. Η επιχείρηση μπορεί να αρνηθεί να εξυπηρετήσει τον καταναλωτή στην περίπτωση που το επαναχρησιμοποιήσιμο προϊόν του είναι «προδήλως ακατάλληλο». Όλα τα παραπάνω, ασφαλώς, με την επιφύλαξη των γενικών υγειονομικών όρων που προβλέπουν Υπουργικές Αποφάσεις του Υπ. Υγείας.

Τα ανωτέρω σημεία, αλλά ειδικά αυτό το τελευταίο, κρίνονται ασαφή:

Τι θα μπορούσε στην πράξη και επακριβώς να σημαίνει το «προδήλως ακατάλληλο»; Θα υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ή όχι; Και ποιος θα το κρίνει; Και σε περίπτωση πρόκλησης προβλήματος υγείας στον καταναλωτή, ποιος θα αποφανθεί αν έφταιγε το προϊόν ή ο –πιθανά μολυσμένος– περιέκτης; Επιπλέον, ποια προϊόντα αφορά η διάταξη; Όλα παραπέμπονται σε Υπουργικές Αποφάσεις που θα εκδοθούν στο μέλλον, και αυτό, όπως και να το κάνουμε, δημιουργεί μια κάποια ανασφάλεια…

Σημειώνεται ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι να μειωθεί η χρήση των πλαστικών μιας χρήσης: α) έως το έτος 2024 κατ’ ελάχιστον στο 30% σε σύγκριση με το έτος 2022 και β) έως το έτος 2026 κατ’ ελάχιστον στο 60%, σε σύγκριση με το έτος 2022.

[Περισσότερα θα διαβάσετε στο τεύχος Οκτωβρίου του Meat News που κυκλοφορεί τις επόμενες ημέρες]

08 October 2020
Banner