Νέα επικαιροποιημένα φύλλα ελέγχου σφαγείων από το ΥΠΑΑΤ

15 January 2021

Νέα επικαιροποιημένα φύλλα ελέγχου σφαγείων από το ΥΠΑΑΤ

Εγκύκλιο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων εξέδωσε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ, με την οποία ενημερώνει πως προχώρησε στην ενοποίηση και επικαιροποίηση των φύλλων ελέγχου που αφορούν στην προστασία των ζώων κατά τη σφαγή, αλλά και την υγιεινή των σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων.

Η αλλαγή έγινε στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού 625/2017 και προς διευκόλυνση των επίσημων κτηνιάτρων κατά τη διεξαγωγή επίσημων ελέγχων στα σφαγεία.

Σημειώνεται ότι:

- Το Υπόδειγμα εντύπου επιθεώρησης σφαγείου οπληφόρων για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους καταργείται.

- Το Υπόδειγμα εντύπου επιθεώρησης πτηνο-κονικλοσφαγείου καταργείται

- Το Υπόδειγμα Πρωτοκόλλου επιθεώρησης σφαγής οπληφόρων ισχύει ως έχει

- Το Υπόδειγμα πρωτοκόλλου επιθεώρησης σφαγής πτηνών ισχύει ως έχει

Δείτε εδώ τα νέα έντυπα επιθεώρησης σφαγείων.

15 January 2021
Banner